Spaarneveer vaart weer vanaf 14 juni

Het Spaar­ne­veer vaart van­af 14 juni weer dage­lijks van 09:00 tot 15:00 uur. Met het Spaar­ne­veer kun­nen fiet­sers en voet­gan­gers zonder omweg het Spaar­ne over­ste­ken. De af- en aan­meer­plek­ken zijn ter hoog­te van de Bel­gi­ëlaan en de Spaar­nel­aan. De over­tocht is gratis.

Houd wel reke­ning met de de coronamaatregelen:

  • Er zijn 6 pas­sa­giers­vak­ken. Er mag maxi­maal 1 pas­sa­gier in een vak staan of 3 gezinsleden
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Een mond­kap­je is niet ver­plicht voor passagiers
  • Raak zo wei­nig moge­lijk aan
  • Volg de aan­wij­zin­gen van de schipper.