Snoeien Haarlemse lei- en vormbomen start deze week

In opdracht van gemeente Haarlem start Spaarnelanden deze week met het snoeien van 250 lei- en vormbomen. Lei- en vormbomen zijn bomen die zijn gesnoeid als blok of zuil. Als lei- en vormbomen niet gesnoeid worden nemen zij weer hun natuurlijke vorm aan.

Het sche­ren van een lei­boom kan het gemak­ke­lijkst ver­ge­le­ken wor­den met het knip­pen van een haag. In Haarlem zijn deze bomen o.a. te vin­den op de Gro­te Markt en Amsterdamstraat.

Tijdens de werkzaamheden beperkt Spaarnelanden de over­last zoveel moge­lijk. Na het snoei­en blijft er tij­de­lijk snoei­afval lig­gen, Spaarnelanden ruimt dit zo snel moge­lijk op na de werkzaamheden.