Regeling gratis parkeren cruciaal beroep vervalt per 15 juli 2021

De tijdelijke regeling waarbij werknemers met een cruciaal beroep gratis konden parkeren in Haarlem vervalt per 15 juli 2021.

Dit heeft de bur­ge­mees­ter van Haarlem beslo­ten, in lijn met de ver­soe­pe­lin­gen van de coron­a­maat­re­ge­len door de overheid.

De rege­ling gold voor werk­ne­mers met een cru­ci­aal beroep die niet thuis kon­den wer­ken en met de auto naar hun werk moesten.