Ongewenste gasten in de natuur

Geplaatst op: 17 mei 2024

In de afgelopen weken ontplofte het groen: door het mooie weer en een paar goeie buien kwamen de bomen weer goed in het blad en veranderden de bermen weer in een kleurrijke bloemenzee. Ook de plaagplanten steken weer de kop op. Wat zijn dat voor planten en hoe houden we deze indringers onder controle?

 

Plaagplanten zijn exotische plantensoorten die buiten hun oorspronkelijke leefomgeving zijn gaan rondzwerven. Ze verdringen vaak de lokale planten en dieren. Sommige soorten veroorzaken zelfs problemen voor de volksgezondheid. In deze periode zet Spaarnelanden samen met vrijwilligers, natuurwerkgroepen en de gemeenten Haarlem en Zandvoort een tandje bij met de bestrijding van de plaagplanten.

Met name de Japanse duizendknoop is een lastpak. Die is erg moeilijk te bestrijden en kan schade veroorzaken aan straten, rioleringen en funderingen door de enorme groeikracht van de wortels. Met verschillende technieken pakken we ze aan: uitgraven, onder stroom zetten of afdekken om ze te verstikken.

Wil je meer weten over de bestrijding van Japanse duizendknoop en andere plaagplanten zoals Ambrosia, de Reuzenberenklauw? Op www.spaarnelanden.nl/plaagplanten leggen we het allemaal uit.

Heb je een plaagplant ontdekt? Neem contact op via de gemeente Haarlem of gemeente Zandvoort.