Noodkap vrijdag 3 februari

Geplaatst op: 6 februari 2023

Vrijdag 3 februari 2023 is er een populier aan het Carekl Reinierszpad ter hoogte van de IJsbaan verwijderd met een noodkap.

Deze boom is op woensdag 1 febru­a­ri 2023 gecon­tro­leerd in een jaar­lijk­se visu­e­le boom vei­lig­heid con­tro­le ron­de. Door scheu­ren in de stam en stam­rot gaf de boom een direct ver­hoogd risico op stam­voet­breuk. Gezien de stand­plaats van de boom naast een fiets­pad en ter hoog­te van de ijs­baan was er een direct gevaar aan­we­zig voor de omgeving.

Her­plant zal plaats­vin­den in het najaar van 2023. In ver­band met de molen­bi­o­toop voor deze omge­ving zal er een ander soort boom met een maxi­ma­le hoog­te van 12 meter geplant worden.