Noodkap 26 oktober 2021

Op dinsdag 26 oktober a.s. vindt er een nood­kap plaats van 2 wil­gen in de H.J. Schim­mel­straat, ach­ter de woning De Genestet­straat 54 in Haarlem Oost. Ook vindt er een nood­kap plaats van een val­se chris­tus­doorn op begraaf­plaats Akendam.

De bomen heb­ben dus­da­ni­ge gebre­ken dat zij een gevaar vor­men voor de omge­ving. Her­plant vindt plaats in het nieu­we plantseizoen.