Kap oude bomen in Haarlem

Geplaatst op: 25 mei 2023
Geplaatst op: 25 mei 2023

Spaarnelanden is in opdracht van de gemeente Haarlem gestart met het vervangen van een aantal oude bomen. Het gaat om bomen die mogelijk schade veroorzaken of de veiligheid in gevaar brengen. De aanplant van de nieuwe, jonge bomen die daarvoor in de plaats komen start half november 2023.

Bomen zijn belangrijk voor een gezonde en prettige stad. Ze maken de stad mooi, zijn goed voor de biodiversiteit en waterhuishouding. Ook zorgen ze voor verkoeling. Daarom wordt voor elke gekapte boom een nieuwe teruggeplaatst. En ze worden alleen maar gekapt als het écht nodig is. Bijvoorbeeld als de boom dood of ziek is. Hierdoor wordt de boom instabiel en dit kan gevaar opleveren voor de omgeving.

Voor het kappen van oude en monumentale bomen gelden strenge regels. Er vindt altijd overleg plaats tussen Spaarnelanden, de gemeente en andere betrokkenen voordat wordt besloten tot kap. Ook moet het college van Burgemeester en Wethouder goedkeuring geven. In september 2022 viel het collegebesluit over de kap van de 49 bomen die Spaarnelanden in de komende periode gaat uitvoeren.

Kort voor de kap worden de bomen onderzocht door een ecoloog. Als er broedende dieren of bijzondere planten aanwezig zijn, kan de kap worden uitgesteld. De aanplant van jonge bomen begint half november 2023, het begin van het plantseizoen.