Inzameling gft-rolcontainers in Planetenwijk Haarlem

Wegens een defect voer­tuig zijn op woensdag 2 juni in enke­le stra­ten in de Pla­ne­ten­wijk in Haarlem geen gft-rolcontainers geleegd. Je hoeft hier geen melding van te maken, de inzameling wordt zo snel moge­lijk inge­haald. We vra­gen bewo­ners dan ook om hun gft-rolcontainers bui­ten te laten staan, zodat ze als­nog geleegd kun­nen worden.

Onze excu­ses voor het ongemak!