Gft en etensresten scheiden met warm weer - tips

Geplaatst op: 9 juni 2023

De temperaturen stijgen. Het warme weer kan er voor zorgen dat het afval in de gft-container overlast veroorzaakt. Met onderstaande tips kun je dit zoveel mogelijk beperken. Want ook met warm weer is afval scheiden belangrijk: van goed gescheiden gft (groente- fruit-, en tuinafval) en etensresten kan binnen korte tijd compost en biogas gemaakt worden. Dan hoeft het niet te worden verbrand met het restafval. Dat is beter voor het milieu.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur
Maak je gebruik van de open­ba­re groe­ne containers op straat? Lees dan dit.
 • Gebruik bij warm weer com­pos­teer­ba­re zak­jes voor etens­res­ten. Ze zijn o.a. te koop bij de super­markt, Acti­on of Zeeman.
 • Last van onge­dier­te? Gooi een tak­je laven­del, klim­op of hede­ra in de container. Dat is gif­tig voor ongedierte.
 • In de zomer­pe­ri­o­de legen we open­ba­re gft-containers weke­lijks. Boven­dien wor­den deze groe­ne containers sinds dit jaar door Spaarnelanden gewas­sen met een spe­ci­a­le waswagen.
 • Te veel over­last? Maak een melding, dan zoe­ken we een pas­sen­de oplossing.
Heb je een eigen groe­ne container in je tuin? Lees dan deze tips.
 • Plaats je gft-container als dat kan in de schaduw.
 • Maak je container schoon. Doe dit met water en azijn of groe­ne zeep. Niet met chloor, dat ver­stoort het composteerproces.
 • Laat gft-afval goed uit­lek­ken voor het in de gft-container gaat.
 • Gebruik com­pos­teer­ba­re zak­jes voor vlees en vis. Ze zijn o.a. te koop bij de super­markt, Acti­on of Zeeman.
 • Gooi een tak­je laven­del, klim­op of hede­ra in de container. Dat is gif­tig voor ongedierte.
 • Leg een laag­je droog tuin­af­val, eier­doos­jes of een krant op de bodem van de container.
 • Plaats een stok­je tus­sen het dek­sel en de container om te luchten
 • Ga je op vakan­tie? Laat de container dan leeg achter.