Geen botulisme aangetroffen in Zuiderpolder

Geplaatst op: 14 september 2022

In de Zuiderpolder in Haarlem (aan de Oostkant van de Diakenhuisweg) zijn zieke watervogels aangetroffen. Na onderzoek blijkt dat dit niet gaat om botulisme, maar om vogelgriep.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur
Vogel­griep

De kans dat men­sen besmet raken met vogel­griep is zeer klein. Boven­dien is vogel­griep meest­al niet gevaar­lijk voor men­sen. Men­sen die er ziek van wor­den, heb­ben meest­al alleen mil­de klachten.

Hoe voor­kom je dat je zelf ziek wordt?

Voor­kom dat je zelf ziek wordt en neem voor­zorgs­maat­re­ge­len. Kom niet te dicht in de buurt van dode of zie­ke die­ren en raak ze niet aan. Hier kun je een melding maken van dode of zie­ke die­ren. Meer infor­ma­tie over vogel­griep is te vin­den op de web­si­te van de Neder­land­se Voed­sel en Waren­au­to­ri­teit (NVWA).

Wat doet Spaarnelanden?
  • Dode die­ren wor­den na melding opgehaald.
  • Zie­ke die­ren wor­den door de Die­ren­am­bu­lan­ce opgehaald.
Melden

Spot je op een ande­re plek dode of zie­ke vogels/vissen in het water? Neem con­tact op met Spaarnelanden. Bel 023 - 751 72 00 of mail naar info@spaarnelanden.nl.