Geen botulisme aangetroffen in Zuiderpolder

Geplaatst op: 14 september 2022

In de Zuiderpolder in Haarlem (aan de Oostkant van de Diakenhuisweg) zijn zieke watervogels aangetroffen. Na onderzoek blijkt dat dit niet gaat om botulisme, maar om vogelgriep.

Vogel­griep

De kans dat men­sen besmet raken met vogel­griep is zeer klein. Boven­dien is vogel­griep meest­al niet gevaar­lijk voor men­sen. Men­sen die er ziek van wor­den, heb­ben meest­al alleen mil­de klachten.

Hoe voor­kom je dat je zelf ziek wordt?

Voor­kom dat je zelf ziek wordt en neem voor­zorgs­maat­re­ge­len. Kom niet te dicht in de buurt van dode of zie­ke die­ren en raak ze niet aan. Hier kun je een melding maken van dode of zie­ke die­ren. Meer infor­ma­tie over vogel­griep is te vin­den op de web­si­te van de Neder­land­se Voed­sel en Waren­au­to­ri­teit (NVWA).

Wat doet Spaarnelanden?
  • Dode die­ren wor­den na melding opgehaald.
  • Zie­ke die­ren wor­den door de Die­ren­am­bu­lan­ce opgehaald.
Melden

Spot je op een ande­re plek dode of zie­ke vogels/vissen in het water? Neem con­tact op met Spaarnelanden. Bel 023 - 751 72 00 of mail naar info@spaarnelanden.nl.