Eikenprocessierups in Haarlem en Zandvoort

Geplaatst op: 30 mei 2022
Onderzoek naar eikenprocessierups

In opdracht van gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort voert Spaarnelanden jaarlijks vanaf de maand juni onderzoek uit naar de aanwezigheid van de eikenprocessierups bij eiken in de openbare ruimte. Dit onderzoek begint in de periode juni/juli door het inspecteren van een groot aantal eiken op de aanwezigheid van rupsen en nesten en het ophangen van feromoonvallen. Gevonden nesten worden in kaart gebracht en op een veilige manier verwijderd en afgevoerd door Spaarnelanden. Afhankelijk van de ontwikkeling van de rupsen en het verwachte stadium van uitvliegen van de vlinders wordt het feromoonvallen-onderzoek opgestart om inzicht te krijgen in de verspreiding van de populatie en de actuele plaagdruk. Op deze manier is het mogelijk om toekomstig beheer te bepalen tegen de eikenprocessierups.

Feromoonvallen

In de feromoonvallen zitten geurstoffen die mannelijke eikenprocessievlinders aantrekken. De hoeveelheid gevangen vlinders is een indicatie hoeveel eikenprocessierupsen volgend jaar terugkeren. De vallen worden geplaatst in de periode dat de rupsen zich ontpoppen tot vlinder. Door verder te herleiden of de gevangen vlinders ‘vers’ zijn kan de mogelijke herkomst van de vlinder ingeschat worden. Verse vlinders zijn in de directe omgeving van de vangsten geboren.

Gezondheidsklachten

De eikenprocessierups kan gezondheidsklachten veroorzaken bij mensen en dieren. Bij het aantreffen van de eikenprocessierups neemt Spaarnelanden passende maatregelen. Inwoners die een gemeentelijke eikenboom met eikenprocessierupsen aantreffen kunnen dit melden bij de gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort via tel. 14 023 of op de site haarlem.nl/melding-doen. Spaarnelanden verwijdert de nesten zo snel mogelijk na het binnenkomen van een melding. Dit gebeurt door specialistische medewerkers die de rupsen opzuigen uit de boom. Eikenprocessienesten in particuliere bomen worden niet verwijderd door Spaarnelanden.

Natuurlijke bestrijders

Insecten, vleermuizen en vogels zijn natuurlijke bestrijders van de eikenprocessierups. Door het plaatsen van bijvoorbeeld insectenhotels, vogelhuisjes of door het maken van bloemrijke bermen door een aangepast maaibeleid wordt er een aantrekkelijke leefomgeving voor hen gecreëerd waardoor overlast door de eikenprocessierups kan afnemen.

Meer informatie

Op de door het Kenniscentrum Eikenprocessierups ingestelde website processierups.nu is meer informatie te vinden over de eikenprocessierups.