De Haarlem Recycletas, vanaf november in Haarlem-Noord

Geplaatst op: 28 oktober 2022

In oktober is de Recyclewagen succesvol van start gegaan in Haarlem. Vanaf 1 november 2022 introduceren Spaarnelanden en de gemeente Haarlem een tweede initiatief: de Haarlem Recycletas. Een gemakkelijke manier om oude boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed en textiel in te leveren of gratis op te laten halen. De Haarlem Recycletas start in november in Haarlem-Noord. In de loop van 2023 is de tas ook in de andere stadsdelen beschikbaar.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur
Hoe werkt de Haarlem Recycletas?

Bewo­ners van Haarlem-Noord kun­nen de Haarlem Recycletas opha­len bij een van de zes uit­gif­te­pun­ten in de buurt, of bij de Recy­cle­wa­gen, het Milieuplein, de klan­ten­ser­vi­ce van Spaarnelanden of tijdens een van de uit­deel­ac­ties (zie onder). Vul de Recycletas thuis met oude boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed en tex­tiel. De gevul­de tas inle­ve­ren? Dat kan door een gra­tis ophaal­af­spraak te maken op de web­si­te van Spaarnelanden of door hem in te leve­ren bij de Recy­cle­wa­gen of op het Milieuplein.

Uit­deel­ac­ties De Haarlem Recycletas - Haarlem-Noord
  • Za 5 nov. 10:00 - 13:00 Marsmanplein
  • Do 10 nov. 10:00 - 13:00 Markt Floresstraat
  • Wo 16 nov. 13:00 - 15:30 Pla­ne­ten­laan (tegen­over Deka­markt), bij de Recyclewagen
  • Za 19 nov. 10:00 - 13:00 Santpoorterplein
Wat gebeurt er met de door jou inge­le­ver­de spullen?

Spaarnelanden sor­teert de door jou inge­le­ver­de spul­len voor de kring­loop of recy­cling. Draag­baar tex­tiel krijgt bij­voor­beeld een twee­de leven via de kring­loop­win­kel. Kapot tex­tiel wordt ver­werkt tot poets­doek of iso­la­tie­ma­te­ri­aal. Wer­ken­de appa­ra­ten gaan ook naar de kring­loop en onder­de­len van kapot­te elek­tri­sche appa­ra­ten zijn geschikt voor hergebruik.

Waar­om dit initiatief?

De Haarlem Recycletas en de Recy­cle­wa­gen moe­ten voor­ko­men dat waar­de­vol­le grond­stof­fen bij het restafval belan­den. Dan wor­den ze name­lijk ver­brand. Met de Haarlem Recycletas en de Recy­cle­wa­gen wordt het Haar­lem­mers gemak­ke­lijk gemaakt om waar­de­vol­le grond­stof­fen dicht­bij huis in te leve­ren. Ver­vol­gens zorgt Spaarnelanden voor opti­maal hergebruik.

Meer infor­ma­tie, uit­gif­te­pun­ten en ophaalafspraken

Kijk hier voor het over­zicht van alle uit­gif­te­pun­ten, het inplan­nen van een ophaal­af­spraak en meer informatie.