De Haarlem Recycletas gevuld? Laat hem gratis thuis ophalen

Geplaatst op: 25 november 2022

Sinds november dit jaar is de Haarlem Recycletas beschikbaar voor alle inwoners van Haarlem-Noord. De Recycletassen zijn met veel enthousiasme ontvangen: Er zijn inmiddels ca. 5000 tassen uitgedeeld. Met al deze tassen hopen we veel spullen op te halen die de kringloop of recycling in kunnen.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur
De Haarlem Recycletas gra­tis thuis laten ophalen

Nadat de Recycletas gevuld is met boe­ken, elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed en tex­tiel haalt Spaarnelanden de tas (op afspraak) gra­tis thuis op. Het is niet nodig om thuis te blij­ven voor de ophaal­af­spraak. Het maken van een ophaal­af­spraak kan via deze link of door te bel­len naar Spaarnelanden (023 - 751 72 00).

De Recy­cle­wa­gen

Inle­ve­ren kan ook bij de Recy­cle­wa­gen. Boven­dien kun­nen hier ande­re spul­len inge­le­verd wor­den zoals ijzer en meta­len, har­de plas­tics, accu’s en verf­blik­ken. De Recy­cle­wa­gen staat in Haarlem-Noord elke 14 dagen (even weken) op woensdag op de Pla­ne­ten­laan (tegen­over Deka­markt) van 13:00 – 15:30 uur. (o.a. 30 nov, 14 dec, 28 dec). Klik hier voor meer informatie.

Naar de kringloop

De inge­za­mel­de spul­len wor­den gesor­teerd voor de kring­loop of recy­cling. Dit wordt gedaan door Spaar­ne­werkt, een par­ti­ci­pa­tie­be­drijf. Goe­de spul­len komen bij­voor­beeld bij de kring­loop­win­kels van de Snuf­fel­mug terecht.

Win­nen

Bewo­ners van Haarlem-Noord die voor eind 2022 een ophaal­af­spraak inplan­nen maken kans op één van de 10 cadeau­bon­nen t.w.v. €10 voor kring­loop­win­kel de Snuf­fel­mug. De win­naars ont­van­gen hun cadeau­bon in de brie­ven­bus nadat hun Haarlem Recycletas is opgehaald.

Meer infor­ma­tie over Haarlem Recycletas, uit­gif­te­pun­ten en op ophaal­af­spra­ken? Klik hier.