Afvalscheidingsbakken – Tips!

Afval scheiden begint in huis. En dat kan soms lastig zijn: de verschillende bakken in huis, gebrek aan ruimte. Spaarnelanden en de gemeente Haarlem helpen graag en lanceren daarom een overzicht van de handigste afvalscheidingsbakken.

Spaarnelanden.nl/afvalbakken biedt meer dan 200 afval­bak­ken van ver­schil­len­de leve­ran­ciers en vari­ë­rend in prijs, kleur en afme­ting. Zo hopen we afval schei­den voor nog meer Haar­lem­mers mak­ke­lij­ker maken. Want, Elke kilo telt.

Stra­te­gisch plan afvalscheiding

De gemeen­te Haarlem wil de hoe­veel­heid restafval dras­tisch ver­min­de­ren. Haar­lem­mers met ruim­te voor eigen containers heb­ben inmid­dels een duo- en een gft-container in de tuin. Ook plaat­sen we extra afval­schei­dings­con­tai­ners op straat, zodat ook Haar­lem­mers zonder tuin hun afval dicht bij huis geschei­den kun­nen inle­ve­ren. Afval schei­den in Haarlem wordt zo een stuk makkelijker.