Afvalinzameling feestdagen 2021 - Haarlem

Dit jaar vallen de kerstdagen en oud en nieuw in het weekend waardoor er geen wijzigingen zijn in de afvalinzameling. Tijdens oud en nieuw sluit Spaarnelanden wel een deel van de grondstofcontainers containers af op zogenaamde risico locaties. Containers bij nieuwbouwlocaties worden op oudejaarsdag weggehaald en teruggeplaatst op nieuwjaarsdag.

Afspraak grof huis­hou­de­lijk afval en Milieuplein

Van maandag 27 decem­ber t/m vrijdag 31 decem­ber wordt er geen grof huis­hou­de­lijk afval opge­haald. Het Milieuplein is geslo­ten op zaterdag 25 en zondag 26 decem­ber 2021 en op zaterdag 1 janu­a­ri 2022.

Restafval tijdens de kerstperiode

Bewo­ners die gebruik maken van een ondergrondse restafval­container kun­nen dit tijdens de kerst­pe­ri­o­de gewoon blij­ven doen. Ondergrondse containers wor­den tijdens de feest­da­gen geleegd.

Containers tijdens oud & nieuw

Spaarnelanden sluit rond­om oud en nieuw enke­le containers af op risico loca­ties om vuur­werk­scha­de te voorkomen.

Inza­mel­da­gen afval in 2022

In de digi­ta­le afval­wij­zer kun je de inza­mel­we­ken bekij­ken. Via Goog­le Play of App Sto­re is de ‘Afval­wij­zer Spaarnelanden’ ook als app op uw tele­foon te downloaden.

Ope­nings­tij­den receptie

De recep­tie is op vrijdag 24 en vrijdag 31 decem­ber tele­fo­nisch bereik­baar van 08:00 tot 15:30 uur.