Afvalhelden in de spotlights

Geplaatst op: 9 maart 2023

Ook de media zetten deze week onze afvalhelden in de schijnwerpers. Zo deed reporter Michael van der Putten van NH Nieuws en Haarlem 105 verslag vanuit een van de wagens van de dienst reiniging. Omdat het Internationale Vrouwendag was hij op pad met onze vrouwelijke collega Thamar, die de straten in Haarlem schoonveegt. Het item is hier terug te zien.

Over de Week van de Afvalhelden
Afval­in­za­me­ling, beheer open­ba­re ruim­te en rei­ni­ging: werk dat essen­ti­eel is voor en pret­ti­ge en duur­za­me leef­om­ge­ving en slim gebruik van afval en grond­stof­fen. In de Week van de Afval­Hel­den zet­ten we onze mede­wer­kers in het zon­ne­tje. Dat zijn er best veel: in Haarlem en Zandvoort zet­ten zo’n 300 men­sen zich dage­lijks in voor het inza­me­len van afval en grond­stof­fen, het run­nen van het Milieuplein, groen­on­der­houd en meer. Een rij­ke ver­za­me­ling van beroe­pen in een vita­le sector.