222-jarige omgewaaide boom blijft voorlopig liggen

Dinsdag 8 maart zou Spaarnelanden de omgewaaide rode beuk op de Bolwerken verwijderen in opdracht van gemeente Haarlem. Tijdens het inspecteren van de boom werd een broedende meerkoet aangetroffen.

Broed­vo­gels mogen tijdens het broed­sei­zoen niet ver­stoord wor­den. Daar­om blijft de monu­men­ta­le boom voorlopig nog liggen.

Snij­plan­ken en messen

Twee duur­za­me onder­ne­mers heb­ben zich gemeld om de rode beuk cir­cu­lair te ver­wer­ken. Zo krijgt de eeu­wen­ou­de boom een twee­de leven in de vorm van ambach­te­lij­ke en loka­le pro­duc­ten. Om de boom weg te kun­nen halen, wordt deze in stuk­ken gezaagd. Een deel van de boom gaat naar Haar­lems Hout. Na het dro­gen en ver­za­gen van de boom, maakt Haar­lems Hout er snij­plan­ken van.

Een ander gedeel­te van de boom gaat naar Schreu­der & Kraan, die er her­in­ne­rings­mes­sen van maken. Bij het mes krij­gen kopers ook infor­ma­tie waar het hout van­daan komt. Eer­der zijn al mes­sen gemaakt van hout van de Gro­te of St-Bavokerk.

Foto: Paul Vree­k­er- Uni­ted Photos