De handigste bakken voor afvalscheiding

Afval schei­den begint in de keuken!

Afval scheiden is belangrijk: gescheiden afval kunnen we opnieuw gebruiken. Dat is goed voor het milieu en goedkoper. Om je te helpen bij het scheiden van afval geven we hieronder tips voor afvalscheidingsbakken voor in de keuken.

Hier­on­der selec­teer­den we de tips van de mede­wer­kers van Spaarnelanden voor afval­schei­dings­bak­ken. Van goed­koop tot luxe en geschikt voor elk huis­hou­den, ook voor een klei­ne­re keu­ken. Als je op de afbeel­ding van een afval­bak klikt ga je direct naar de aanbieder.

1. Inbouw-afval­bak­ken in je keukenkastje

Heb je ruim­te in een van je keu­ken­kast­jes? Kies dan voor inbouw-afval­bak­ken. Zo zijn je afval­bak­ken net­jes weggewerkt.

2. Afval­s­or­teer­der: sta­pel­baar en flexibel

Zowel Rot­ho als Cur­ver heb­ben flexi­be­le sys­te­men waar­mee je afval­bak­ken van ver­schil­len­de kleu­ren en for­ma­ten kunt com­bi­ne­ren. Je kunt ze sta­pe­len en in je keu­ken zet­ten, of in een aan­recht­kas­je of bij­keu­ken plaatsen.

3. Pas je bestaan­de afval­bak aan

Met een Vri­flex kun je je bestaan­de afval­bak aan­pas­sen en cre­ëer je los­se vak­ken om afval te schei­den. De Vri­flex is te krij­gen voor de mees­te gang­ba­re for­ma­ten afvalbak.

4. Luxe afvalscheidingsbakken

Er zijn tegen­woor­dig veel mer­ken op de markt die luxe, duur­de­re afval­schei­dings­bak­ken ver­ko­pen. Bij­voor­beeld Hom­ra en Brabantia.

5. Sor­ti­boxen – voor in de bij­keu­ken of op het balkon

Heb je bij­keu­ken of bal­kon waar je je afval wilt schei­den? Met Sor­ti­boxen heb je voor rela­tief wei­nig geld een sim­pe­le oplos­sing om je afval te scheiden.

6. Voor op je aan­recht: (gra­tis) gft-bakje

Zet voor groen­te- en fruit­af­val en etens­res­ten een (gra­tis) klein gft-bak­je op je aan­recht. Zo kost het schei­den nau­we­lijks moei­te. Leeg hem regel­ma­tig in de groe­ne gft-container en doe hem af en toe in de vaat­was­ser om hem schoon te hou­den. Je kunt ook bio­lo­gisch afbreek­ba­re zak­jes gebrui­ken, her­ken­baar aan het kiem­plant­lo­go. Gebruik nooit gewo­ne plas­tic zak­jes. Een gra­tis gft-bak­je kun je opha­len bij de Recy­cle­wa­gen, klik hier voor loca­ties en tijden.

Afval schei­den begint in de keuken!