Reiniging bedrijfsterreinen

Een schone werkomgeving inspireert en stimuleert mensen om hun werk goed te doen. Het is gezonder, oogt netter en goed voor het bedrijfsklimaat. Spaarnelanden zorgt ervoor dat je bedrijfsterrein eruitziet om door een ringetje te halen.

Erva­ring en expertise

Spaarnelanden heeft alle gereed­schap­pen en mate­ri­a­len in huis om bedrijfs­ter­rei­nen zo schoon en effi­ci­ënt moge­lijk te rei­ni­gen. Voor de rei­ni­ging van bedrijfs­ter­rei­nen wor­den o.a. veeg­ma­chi­nes en blad­bla­zers inge­zet, voor onkruid­be­strij­ding zet­ten we spe­ci­a­le bor­stel­ma­chi­nes in. Daar­naast zijn we gespe­ci­a­li­seerd in:

  • Graf­fi­ti­ver­wij­de­ring
  • Hoge­druk­rei­ni­ging

We zet­ten onze jaren­lan­ge erva­ring en exper­ti­se graag in. Wat kun­nen we voor je doen?

Professionele service, aantrekkelijke tarieven

Naast de rei­ni­ging zor­gen we ook voor het beheer en onder­houd van bedrijfs­ter­rei­nen. Dit doen we altijd op maat. Samen kij­ken we wat er nodig is en maken we afspra­ken over onze acti­vi­tei­ten en de fre­quen­tie, zodat je altijd weet waar je aan toe bent. Reken op pro­fes­si­o­ne­le ser­vi­ce, tegen aan­trek­ke­lij­ke tarieven.

Lees hier de inkoop­voor­waar­den van Spaarnelanden.

Contactformulier

Wat kunnen we voor je doen?

* verplicht

Graag ontvang ik een offerte voor
Zoals vermeld in KvK

Vragen?

Wil je meer weten over de reiniging van bedrijfsterreinen of heb je andere vragen? Laat het ons weten via verkoop@spaarnelanden.nl.