Parkeren

Bereikbaarheid is belangrijk voor bedrijven. Goede parkeervoorzieningen en een vlotte verkeersdoorstroming zijn dus onmisbaar. Vanuit de parkeercentrale van Spaarnelanden worden zes parkeergarages en honderden straatparkeermeters beheerd in de gemeente Haarlem; 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Het onderhoud voert Spaarnelanden zelf uit.

Garage parkeren

Spaarnelanden heeft het beheer en onderhoud van de parkeerfaciliteiten in Haarlem in eigen handen. Hiervoor maken we gebruik van een innovatief parkeermanagementsysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat de parkeergelegenheid voor je medewerkers en bezoekers goed geregeld is. Zo verwijst het bezoekers bijvoorbeeld naar vrije parkeerplaatsen. De datarapportages geven ons inzicht over o.a. het aantal verkeersbewegingen, de gemiddelde parkeertijd en piekuren. Deze informatie gebruiken we om onze bedrijfsprocessen nog efficiënter en duurzamer in te richten.

Abonnement ondernemers

Als ondernemer kun je een parkeerabonnement afsluiten voor de parkeergarage Cronjé in Haarlem. Ja, dit wil ik? Vul het aanvraagformulier in:

Strenge veiligheidseisen

Alle parkeergarages die Spaarnelanden beheert, voldoen aan de strengste veiligheidseisen. Denk bijvoorbeeld aan gecertificeerde CO/LPG-ventilatiesystemen en- brandmeldinstallaties. Deze worden op regelmatige basis gecontroleerd en getest. De centralisten coördineren de escalatieprotocollen voor de 24-uurs piketdienst. Ook zorgen we voor 24/7 camerabewaking.

Vragen?

Wil je meer weten over parkeren of heb je andere vragen? Neem direct contact met ons op: info@spaarnelanden.nl of bel 023 – 751 72 00.

Lees hier de inkoopvoorwaarden van Spaarnelanden.