Parkeerservice

Bereikbaarheid is een belangrijk thema voor het bedrijfsleven. Goede parkeervoorzieningen en een vlotte verkeersdoorstroming maken daar een belangrijk deel van uit. Spaarnelanden biedt integrale parkeerservice voor auto- en fietsverkeer en levert een fundamentele bijdrage aan het leven en bewegen in de stad.

Garageparkeren

Het beheer en onderhoud van de parkeerfaciliteiten in de stad zijn ondergebracht in een innovatief parkeermanagementsysteem. Het systeem verwijst bezoekers naar vrije parkeerplaatsen, het biedt datarapportages over het aantal verkeersbewegingen, de gemiddelde parkeertijd en piekuren. Met deze informatie kunnen bedrijfsprocessen efficiënter worden ingericht en is de parkeergelegenheid voor medewerkers en bezoekers goed te regelen.

Abonnement ondernemers

Ondernemers kunnen een abonnement afsluiten voor parkeergarage Cronjé in Haarlem. Wilt u een parkeerabonnement afsluiten? Hier vindt u het aanvraagformulier:

 

Altijd bereikbaar

Vanuit de parkeercentrale van Spaarnelanden worden zeven parkeergarages en honderden straatparkeermeters beheerd in de gemeente Haarlem - 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. De medewerkers van Spaarnelanden zijn dagelijks op de verschillende locaties aanwezig en voeren zelf het technisch onderhoud uit van de installaties.

Strenge veiligheidseisen

Alle parkeergarages die Spaarnelanden beheert, voldoen aan de strengste veiligheidseisen, zoals gecertificeerde CO/LPG-ventilatiesystemen en- brandmeldinstallaties. Deze worden op regelmatige basis gecontroleerd en getest. De centralisten coördineren de escalatieprotocollen voor de 24-uurs piketdienst en er is 24/7 camerabewaking.

Professionele service

De parkeerservice van Spaarnelanden voorziet in een goede bereikbaarheid. Hebt u een specifieke vraag of wilt u een nadere toelichting, neemt u dan contact met ons op via info@spaarnelanden.nl of 023-7517200.

Inkoopvoorwaarden

Lees hier de inkoopvoorwaarden van Spaarnelanden.

De slimme parkeervergoeding

Met de Slimme Parkeervergoeding biedt u uw klanten gemak, service en een betaalservice op het gebied van parkeren. Zo kunt u uw klanten, die met de auto komen, nog beter bedienen!
Lees meer over de slimme parkeervergoeding.