Inzameling restafval scheepvaart

Spaarnelanden zamelt restafval in van beroepsmatige scheepvaart. Dit afval wordt op afroep ingezameld vanaf een aanlegplaats in Haarlem. U dient uw restafval aan te bieden in zakken van 60 of 240 liter.

Opdracht

Indien uw opdracht op maandag t/m vrijdag voor 12:00 uur is ontvangen, kan deze de daaropvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag) worden uitgevoerd. Per opdracht ontvangt u een bevestiging met de datum waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen een tijdslot van 2 uur. In verband met overlast is het niet toegestaan om afval op de kade aan te bieden. Op de aangegeven datum en tijd dient daarom een medewerker op het schip beschikbaar te zijn om het afval aan te bieden.

Prijzen

Administratiekosten per opdracht € 12,50 excl. BTW per opdracht
Kosten 60 liter zakken €   2,50 excl. BTW per zak
Kosten 240 liter zakken € 10,00 excl. BTW per zak

Indien de hoeveelheid afval niet als aantal afvalzakken kan worden berekend, wordt de hoeveelheid per m3/1.000 liter berekend.
Kosten bij berekening per m3/1.000 liter € 41,00 excl. BTW per zak.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden bedrijfsafval van toepassing.

Overige opmerkingen en voorwaarden

  • Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
  • Het aangeboden afval wordt op basis van nacalculatie gefactureerd.
  • De inzamelmedewerker noteert de hoeveelheid afval.
  • Deze overeenkomst gaat uitsluitend over restafval. Het is niet toegestaan glas, karton en chemische en/of gevaarlijke stoffen bij het restafval aan te bieden.
  • Het restafval dient in gesloten 60 liter en/of 240 liter afvalzakken te worden aangeboden.
  • Vanwege overlast is het niet toegestaan om de afvalzakken vooraf op de kade aan te bieden.
  • Indien de opdracht op maandag t/m vrijdag voor 12:00 uur door verkoop@spaarnelanden.nl is ontvangen, kan deze de daaropvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag) worden uitgevoerd.
  • De genoemde tarieven gelden uitsluitend voor opdrachten die uitgevoerd worden binnen reguliere werktijden (maandag t/m vrijdag tussen 7:30 en 16:00 uur). Bij uitvoering of uitloop van werkzaamheden buiten de reguliere werktijden worden meerkosten en toeslagen doorberekend.
  • Om inzameling van bedrijfsafval te kunnen uitvoeren verzoeken wij u vriendelijk om het opdrachtformulier inzameling restafval scheepvaart Haarlem in te vullen en te mailen aan verkoop@spaarnelanden.nl
  • Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem contact op met de afdeling verkoop via 023-7517200.

Inkoopvoorwaarden

Lees hier de inkoopvoorwaarden van Spaarnelanden.