Ophaaldata tijdens de feestdagen

Indien de vaste inzameldag voor uw bedrijfsafval op een van de onderstaande feestdagen valt, kunt u de rolcontainer(s) op de vervangende inzameldag aanbieden.

Restafval

 Feestdag  

 Reguliere inzameldag restafval

 Wordt ingezameld op    

 1e Kerstdag  Vrijdag 25 december 2020  Donderdag 24 december 2020
 2e Kerstdag  Zaterdag 26 december 2020  Zaterdag 26 december 2020
 Nieuwjaarsdag  Vrijdag 1 januari 2021  Donderdag 31 december 2020
 

Glasafval

 Feestdag     

 Reguliere inzameldag glasafval

 Wordt ingezameld op    

 1e Kerstdag  Vrijdag 25 december 2020  Donderdag 24 december 2020
 Nieuwjaarsdag  Vrijdag 1 januari 2021   Donderdag 31 december 2020


Op vervangende inzameldagen dient de container uiterlijk om 07:30 uur buiten te staan.

Geen inzameling papier/karton en gft

Papier/karton en gft worden tijdens de feestdagen niet ingezameld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop via
023-7517265 of per mail via verkoop@spaarnelanden.nl