Inzameling feestdagen

Indien de vaste inzameldag voor uw bedrijfsafval op een van de onderstaande feestdagen valt, kunt u de rolcontainer(s) op de vervangende inzameldag aanbieden.

Let op:
  • Bied uw container(s) vรณรณr 07.30 uur op de vervangende inzameldag buiten aan.
  • Papier/karton en gft worden tijdens de feestdagen niet ingezameld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop via 023 7517200 of per mail via verkoop@spaarnelanden.nl.                            

Restafval

Feestdag  

Reguliere inzameldag

Vervangende inzameldag

1e Kerstdag

Dinsdag 25 december

Maandag 24 december 

2e Kerstdag

Woensdag 26 december

Donderdag 27 december

Nieuwsjaarsdag

Dinsdag 1 januari

Woensdag 2 januari

 
Glas

Feestdag

Reguliere inzameldag 

Vervangende inzameldag

2e Kerstdag      

Woensdag 26 december

Donderdag 27 december

 
Plastic

Feestdag

Reguliere inzameldag 

Vervangende inzameldag

2e Kerstdag      

Woensdag 26 december

Donderdag 27 december