Inzameling feestdagen

Indien de vaste inzameldag voor uw bedrijfsafval op een van de onderstaande feestdagen valt, kunt u de rolcontainer(s) op de vervangende inzameldag aanbieden.

Inzameling feestdagen

Indien de vaste inzameldag voor uw rest-, glas- en plasticafval op een van de onderstaande feestdagen valt, kunt u de rolcontainer op de daarnaast genoemde vervangende inzameldag aanbieden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop via 023 7517200 of per mail via verkoop@spaarnelanden.nl.                           

Restafval

Feestdag  

Reguliere inzameldag

Vervangende inzameldag

1e kerstdag

Woensdag 25 december 2019

Dinsdag 24 december 2019

2e Kerstdag

Donderdag 26 december 2019

Vrijdag 27 december 2019

Nieuwjaarsdag

Woensdag 1 januari 2020

Donderdag 2 januari 2020

 
Glasafval

Feestdag          

Reguliere inzameldag 

Vervangende inzameldag

1e Kerstdag

Woensdag 25 december 2019

Dinsdag 24 december 2019

Nieuwjaarsdag

Woensdag 1 januari 2020

Donderdag 2 januari 2020

Plasticafval

Feestdag          

Reguliere inzameldag 

Vervangende inzameldag

1e Kerstdag

Woensdag 25 december 2019

Dinsdag 24 december 2019

Nieuwjaarsdag

Woensdag 1 januari 2020

Donderdag 2 januari 2020


Op vervangende inzameldagen dient de container uiterlijk om 07:30 uur buiten te staan.
 
Geen inzameling papier/karton en gft
Papier/karton en gft worden tijdens de feestdagen niet ingezameld.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop via
023-7517200 of per mail via verkoop@spaarnelanden.nl