Ophaaldata tijdens de feestdagen

Indien de vaste inzameldag voor uw bedrijfsafval op een van de onderstaande feestdagen valt, kunt u de rolcontainer(s) op de vervangende inzameldag aanbieden.

Restafval

 Feestdag  

 Reguliere inzameldag restafval

 Wordt ingezameld op    

 2e Paasdag  Maandag 5 april 2021  Dinsdag 6 april 2021
 Koningsdag  Dinsdag 27 april 2021  Woensdag 28 april 2021
 Hemelvaartsdag  Donderdag 13 mei 2021  Vrijdag 14 mei 2021
 2e Pinksterdag  Maandag 24 mei 2021  Dinsdag 25 mei 2021
 

Glasafval

 Feestdag     

 Reguliere inzameldag glasafval

 Wordt ingezameld op    

 2e Paasdag  Maandag 5 april 2021  Dinsdag 6 april 2021
 2e Pinksterdag  Maandag 24 mei 2021  Dinsdag 25 mei 2021


Op vervangende inzameldagen dient de container uiterlijk om 07:30 uur buiten te staan.

Geen inzameling papier/karton en gft

Papier/karton en gft worden tijdens de feestdagen niet ingezameld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop via
023-7517265 of per mail via verkoop@spaarnelanden.nl