Inzameling feestdagen

Indien de vaste inzameldag voor uw bedrijfsafval op een van de onderstaande feestdagen valt, kunt u de rolcontainer(s) op de vervangende inzameldag aanbieden.

Restafval

Feestdag  

Reguliere inzameldag restafval

Wordt ingezameld op    

2e Paasdag Maandag 13 april 2020 Dinsdag 14 april 2020
Koningsdag Maandag 27 april 2020 Dinsdag 28 april 2020
Bevrijdingsdag Dinsdag 5 mei 2020 Woensdag 6 mei 2020
Hemelvaartsdag Donderdag 21 mei 2020 Vrijdag 22 mei 2020

2e Pinksterdag

Maandag 1 juni 2020  Dinsdag 2 juni 2020
 

Glasafval

Feestdag     

Reguliere inzameldag glasafval

Wordt ingezameld op    

2e Paasdag Maandag 13 april 2020 Dinsdag 14 april 2020
Koningsdag Maandag 27 april 2020 Dinsdag 28 april 2020
2e Pinksterdag Maandag 1 juni 2020 Dinsdag 2 juni 2020


Op vervangende inzameldagen dient de container uiterlijk om 07:30 uur buiten te staan.

Geen inzameling papier/karton en gft

Papier/karton en gft worden tijdens de feestdagen niet ingezameld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop via
023-7517265 of per mail via verkoop@spaarnelanden.nl