Afvalinzameling bedrijven

Spaarnelanden is specialist in afvalinzameling. Vanuit maatschappelijk oogpunt én kostentechnisch aspect zijn innovatieve toepassingen ontwikkeld voor de meest efficiënte inzameling van afvalstromen.

Green Collecting Haarlem


Een proef waarbij bedrijfsafval in de Haarlemse binnenstad het komende halfjaar door één neutrale wagen wordt opgehaald in plaats van door meerdere afvalinzamelaars. Greencollectinghaarlem.nl

Circulaire economie

In het kader van de circulaire economie krijgen de verschillende afvalsoorten een gescheiden bestemming. Door producten en materialen te recyclen en hergebruiken, behouden grondstoffen hun waarde en kunnen kosten worden bespaard. Om succesvol deel te nemen aan de circulaire economie, is het van belang om bedrijfsprocessen tegen het licht te (blijven) houden en waar mogelijk anders te organiseren. Spaarnelanden kan hierin adviseren en faciliteren.

Klein gevaarlijk afval (kga)

Kga is afval waar chemische stoffen in zitten, die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Kga dient gescheiden te worden aangeboden bij een geregistreerde inzamelaar, zoals Spaarnelanden. Bedrijven kunnen bij Spaarnelanden max. 50 kg. Kga tegen betaling inleveren op het Milieuplein in Haarlem (Ir. Lelyweg 51, Haarlem). Lever dit schoon, gesorteerd en in gesloten verpakking aan.

Vuiloverlaadstation

U kunt uw overige afval tegen betaling inleveren bij het Vuiloverlaadstation (VOST), dat is gelegen in de Waarderpolder.

Contactgegevens:
Jan van Krimpenweg 10, Haarlem
Tel. 023 - 531 26 36

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 7:30 tot 16:00 uur
Za. van 7:30 tot 15:30 uur

Professionele service, gunstige tarieven

Praktisch alle bedrijfsafvalstromen kunnen door Spaarnelanden worden ingezameld, tegen gunstige tarieven. Hebt u een specifieke vraag, of wilt u een nadere toelichting, neemt u dan contact met ons op via verkoop@spaarnelanden.nl of 023-7517200.

Inkoopvoorwaarden

Lees hier de inkoopvoorwaarden van Spaarnelanden.