Afvalinzameling bedrijven

Spaarnelanden is specialist in afvalinzameling. Vanuit maatschappelijk oogpunt én kostentechnisch aspect zijn innovatieve toepassingen ontwikkeld voor de meest efficiënte inzameling van afvalstromen. Is uw zaak op last van de overheid gesloten en biedt u daarom geen bedrijfsafval meer aan? Spaarnelanden biedt u de mogelijkheid om de facturering tijdelijk stop te zetten. Het uitstel van facturering geldt voor de hele periode van gedwongen sluiting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop via verkoop@spaarnelanden.nl.

Green Collecting Haarlem


Een proef waarbij bedrijfsafval in de Haarlemse binnenstad het komende halfjaar door één neutrale wagen wordt opgehaald in plaats van door meerdere afvalinzamelaars. Greencollectinghaarlem.nl

Circulaire economie

In het kader van de circulaire economie krijgen de verschillende afvalsoorten een gescheiden bestemming. Door producten en materialen te recyclen en hergebruiken, behouden grondstoffen hun waarde en kunnen kosten worden bespaard. Om succesvol deel te nemen aan de circulaire economie, is het van belang om bedrijfsprocessen tegen het licht te (blijven) houden en waar mogelijk anders te organiseren. Spaarnelanden kan hierin adviseren en faciliteren.

Klein gevaarlijk afval (kga) – aanlevering KCA depot 

Spaarnelanden is met ingang van 1 januari 2019 gestopt met de inzameling van chemisch en/of gevaarlijk afval. Klein gevaarlijk afval (KGA) kunt u tegen betaling inleveren op het KCA depot in Haarlem.

Aanbiedregels:
Bied alleen klein chemisch afval aan in een afgesloten en schone verpakking met daarop duidelijk de vermelding van de inhoud. Maximaal 50 kg (de inhoud van een verpakking niet meer dan 20 kg).

De volgende zaken worden niet geaccepteerd:
  • Radioactieve stoffen
  • Explosieven en vuurwerk
  • Spuiten en naalden (medisch afval)
  • Laboratorium chemicaliën
  • Verfcabine filters
  • Verpakkingen die niet deugdelijk afgesloten zijn en die mogelijk gevaar kunnen leveren
  • Verpakkingen zonder duidelijke vermelding
Let op! Betaling aan de hand van factuur en legitimatie is verplicht. 

Contactgegevens KCA depot:
Ir. Lelyweg 51, Haarlem 
Tel.: 023 - 531 7200

Openingstijden voor bedrijfsafval:
Maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 15:30 uur
Dinsdag ook van 8:00 tot 15:30 uur

Vuiloverlaadstation

U kunt uw overige afval tegen betaling inleveren bij het Vuiloverlaadstation (VOST), dat is gelegen in de Waarderpolder.

LDPE (doorzichtige folies)
Als gevolg van wijzigingen in de acceptatie criteria van de verwerkers heeft Spaarnelanden met ingang van 1 januari 2019 de acceptatievoorwaarden voor LDPE aangepast. 

Uitsluitend transparant, zacht, plastic folie (LDPE) kunt u in doorzichtige plastic zakken, vooralsnog gratis aanleveren op het Vuiloverlaadstation. 
Gemengde plastics worden niet als LDPE maar als restafval geaccepteerd en berekend. Beoordeling van de plastics vind plaats door de acceptant. 

Contactgegevens:
Jan van Krimpenweg 10, Haarlem
Tel. 023 - 531 26 36

Openingstijden:
Maaandag t/m vrijdag van 7:30 tot 16:00 uur
Zaterdag van 7:30 tot 15:30 uur

Professionele service, gunstige tarieven

Praktisch alle bedrijfsafvalstromen kunnen door Spaarnelanden worden ingezameld, tegen gunstige tarieven. Hebt u een specifieke vraag, of wilt u een nadere toelichting, neemt u dan contact met ons op via verkoop@spaarnelanden.nl of 023-7517200.

Inkoopvoorwaarden

Lees hier de inkoopvoorwaarden van Spaarnelanden.