Asbest

Wie een oud huis gaat slopen of verbouwen, moet voorzichtig te werk gaan; het inademen van asbestvezels is slecht voor de gezondheid. Sinds 1993 geldt een totaalverbod op asbesthoudende materialen. Toch zijn er nog steeds gebouwen waar zich asbest bevindt in bouwmaterialen, zoals golfplaten, vinylvloerbedekking (zeil) en in pijpen voor schoorstenen.

Herkenbaarheid asbest

 • Asbesthoudende producten hebben meestal een vezelige structuur, hoewel dat bij hechtgebonden producten en materialen moeilijk te zien is.
 • Wit asbest is de meest voorkomende vorm. Producten en materialen met wit asbest hebben een witte tot lichtgrijze kleur.
 • Aan de hand van de leeftijd van het materiaal kan worden vastgesteld of er asbest in zit. Producten van voor 1983 kunnen losse asbestdelen bevatten; hechtgebonden asbest is gebruikt tot 1993.

Aanbiedregels

 • Er kan maximaal 12 m2 asbest(-houdend) afval worden aangeboden op het Milieuplein.
 • Asbest(-houdend) afval dient luchtdicht en dubbel verpakt in doorzichtig plastic (van minimaal 0,2 mm dikte) en afgesloten met tape te worden aangeboden (op het Milieuplein is gratis verpakkingsmateriaal verkrijgbaar).
 • Pakketten mogen niet meer wegen dan 25 kg.
 • Er dient een kopie of melding van de sloopvergunning te worden getoond.

Instructie demonteren en inpakken van asbest


Houd rekening met onderstaande punten wanneer u asbest gaat demonteren en inpakken:

 • Voor het verwijderen van asbest dient u een sloopmelding in te dienen. Dat kunt u kosteloos doen via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.nl/). Voor meer informatie kunt u ook de website van Omgevingsdienst IJmond www.odijmond.nl raadplegen.
 • In een aantal gevallen mag u zelf het asbest verwijderen. Het gaat om het in zijn geheel verwijderen van geschroefde, asbesthoudende hechtgebonden platen. Dit geldt niet voor dakleien of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of asbesthoudende vloertegels.
 • De oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen, vloerbedekking of vloertegels mag maximaal 35 m2 meter per kadastraal perceel zijn. In alle andere gevallen moet de verwijdering van het asbest worden gedaan door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
 • Gebruik voor het zelf verwijderen van asbest de juiste beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, een wegwerpoveral en een mondkapje met filter. Deze beschermingsmiddelen zijn bij de bouwmarkt te verkrijgen.
 • Ga nooit in asbest boren, zagen, of het op andere wijze bewerken. Hierbij komen schadelijke asbestvezels vrij, die ingeademd kunnen worden en de gezondheid in gevaar brengen.
 • Pak het asbest dubbel en luchtdicht in met het plastic en tape dat u van het Milieuplein hebt ontvangen (u kunt dit gratis bij ons ophalen).
 • Heeft u asbestgolfplaten, maak de pakketten dan niet te zwaar. Dus niet meer dan twee golfplaten, omdat u deze zelf in de asbestcontainer moet deponeren. Het is voor medewerkers van het Milieuplein niet toegestaan om te helpen om het verpakte asbest in de asbestcontainer te deponeren. Het is dus raadzaam om iemand mee te nemen.
 • Bij toelating tot het Milieuplein vragen onze medewerkers u de ingediende sloopmelding te tonen.

Heeft u nog vragen dan kunt ons bereiken van maandag tot vrijdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur via info@spaarnelanden.nl of telefonisch via (023) 7517200.