Zó voorkom je voedselverspilling 

Geplaatst op: 12 september 2023

Wist je dat we in Nederland een kwart van al het geproduceerde eten nooit opeten? Dat wordt allemaal verbouwd, verwerkt en vervoerd. Doe mee aan de Verspillingsvrije Week, probeer geen voedsel weg te gooien en voorkom afval. Hoe je dat doet? Je leest het via onderstaande tips.  

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur
1. Zet je koel­kast op 4 °C

Eten is lan­ger houd­baar als je koel­kast op 4 °C staat. Bac­te­ri­ën groei­en dan min­der snel.

2. Check of je pro­duc­ten beter in óf bui­ten de koel­kast kunt bewaren.

Veel fruit, zoals appels en peren, is lan­ger houd­baar in de koel­kast. Vrucht­groen­ten zoals tomaat, papri­ka, kom­kom­mer, auber­gi­ne, cour­get­te en avo­ca­do kun je juist beter bui­ten de koel­kast bewa­ren. In de koel­kast beder­ven ze snel­ler door de kou. Wil je meer weten? Check de Bewaar­wij­zer van het Voedingscentrum.

3. Beoor­deel zelf of een pro­duct nog goed is

Staat er een ’ten min­ste houd­baar tot’-datum (THT) op het pro­duct? Of hele­maal geen datum, zoals bij ver­se groen­ten en fruit? Als het pro­duct er nog goed uit­ziet en goed ruikt, kun je het vaak ook na de THT-datum nog eten of drin­ken. Vlees en vis moet je ná de TGT (te gebrui­ken tot) datum wel weg­gooi­en. Deze pro­duc­ten beder­ven name­lijk snel en na de houd­baar­heids­da­tum kun­nen risico’s voor de gezond­heid optre­den. Meer weten? Zoek een pro­duct op in de Bewaar­wij­zer

4. Kook alleen het eten wat je nodig hebt

Maak niet te veel eten. Heb je wat over? Bewaar het in de koel­kast of vrie­zer voor later.

5. Slim bood­schap­pen doen

Maak een lijst­je voor de bood­schap­pen en gebruik wat je nog hebt. Koop niet meer dan je nodig hebt, voor­al niet bij ver­se producten.

6. Zet gekoel­de pro­duc­ten zo snel moge­lijk (terug) in de koelkast

Bac­te­ri­ën groei­en snel­ler bui­ten de koel­kast. Zet het dus zo snel moge­lijk, maar in ieder geval bin­nen 2 uur, terug in de koelkast.

7. Rest­jes gebruiken

Wees cre­a­tief met wat je nog in de (koel)kast hebt lig­gen. Zoek bij­voor­beeld onli­ne eens naar de pro­duc­ten die je nog hebt in com­bi­na­tie met ‘recept’.

8. Gebruik je vrie­zer slim

Vries voed­sel in voor later. Of koop inge­vro­ren groen­te en fruit: min­stens zo gezond en veel lan­ger houdbaar.

9. Deel met anderen

Heb je te veel gekocht of gemaakt? Deel het met buren, vrien­den, of familie.

10. Toch etens­res­ten? In de groe­ne bak!

Voed­sel dat niet meer eet­baar is, gooi je in de groe­ne bak. Gebruik een aan­recht­bak­je om het gemak­ke­lijk te maken. Meer weten? Kijk op spaarnelanden.nl/gft