Warm weer? Risico op botulisme

Met warm weer bestaat de kans dat er zieke of dode vogels en vissen in of nabij vijvers en ander oppervlaktewater liggen. Dit kan duiden op botulisme.

Vogels en vissen met botulisme zijn traag, leggen korte afstanden af en bewegen weinig tot niet. Raak de dieren niet aan en neem direct contact op met Spaarnelanden via 023 – 7517200. Nadat de getroffen dieren zijn verwijderd, worden ze nader onderzocht om vast te stellen of er sprake is van botulisme.

Wat is botulisme?

Botulisme is een ziekte die voorkomt bij vissen en watervogels en die veroorzaakt wordt door de botulismebacterie die leeft in warm water met een tekort aan zuurstof. Bij langdurige warmte is er kans op botulisme, vooral in ondiep water zonder waterplanten. De temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20° Celsius, waardoor de botulismebacterie actief wordt. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn een bron van besmetting.

Advies

Het advies is om dode dieren niet zelf op te ruimen of ermee in contact te komen. Ook contact met het water wordt afgeraden (zwemmen, spelen). Bij de plek waar de zieke of dode dieren zijn aangetroffen plaatst Spaarnelanden waarschuwingsborden. Daarnaast waarschuwt Spaarnelanden door het plaatsen van berichten op social media en haar website.