Volg Spaarnelanden tijdens de Dutch Grand Prix 2023

Geplaatst op: 24 augustus 2023

Wie houdt toch altijd de boel schoon tijdens de Dutch Grand Prix? Neem dit weekend een exclusief kijkje in de keuken van Spaarnelanden. 

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

Voor for­mu­le 1 lief­heb­bers hét hoog­te­punt van het jaar: de Dut­ch Grand Prix 2023. Aan­ko­mend week­end ver­an­dert Zandvoort in één groot eve­ne­men­ten­ge­bied. Spaarnelanden is weer van de par­tij om te zor­gen dat het dorp er vei­lig en schoon bij ligt tijdens het race­week­end. Vind jij het leuk om te zien hoe het eraan toe gaat tijdens zo’n groot eve­ne­ment? Blog­ger Kris­tel van @Liefsuitzandvoort loopt met onze collega’s mee en geeft je een exclu­sief kijk­je in de keu­ken van Spaarnelanden. Bekijk het via: 

  • Inst­agram: @liefsuit.zandvoort
  • Facebook: @liefsuitzandvoort
  • Web­si­te: www.liefsuitzandvoort.com/spaarnelanden

Met extra per­so­neel zor­gen we er voor dat meer­de­re keren per dag én nacht de afval­bak­ken geleegd en stra­ten geveegd wor­den. Ook lopen er elf Cle­an­teams rond die onder­steu­nen bij de afval­in­za­me­ling en met prik­ken­stok­ken zwerfafval te lijf gaan. Kris­tel brengt het alle­maal in beeld.

Voor­af­gaand aan het eve­ne­ment plaatste Spaarnelanden meer dan twee­hon­derd extra afval­bak­ken. Om de loop­rou­tes van en naar het cir­cuit toe­gan­ke­lijk te maken wer­den containers, ver­keers­bor­den, bloem­bak­ken en ander straatmeubilair ver­wij­derd. Na het eve­ne­ment zal het enke­le weken duren voor­dat alles weer in de oor­spron­ke­lij­ke staat is hersteld.