Veilig en volgens de regels de straat oranje versieren

Het EK voetbal is van start! Ben jij een enthousiaste supporter en versier jij de straat? Zorg er dan voor dat de versiering voldoet aan de regels, zodat onze wagens en ook hulpdiensten er geen hinder van ondervinden.

Dit zijn de regels bij het ver­sie­ren van de open­ba­re weg:

  • Ver­sie­rin­gen boven de open­ba­re weg moe­ten hoger dan 4,2 meter hangen.
  • Ver­sie­rin­gen boven de weg moe­ten bre­der zijn dan 3,5 meter, dan kun­nen vuilnisauto’s en de auto’s van de hulp­dien­sten er door.
  • Houd brand­kra­nen vrij. Deze brand­kra­nen lig­gen meest­al in het trot­toir en zijn afge­slo­ten met een ijze­ren dek­sel met als opschrift ‘brand­kraan’ of ‘hydrant’.