Update Spaarnelanden na storm Poly

Geplaatst op: 6 juli 2023

Gisteren heeft storm Poly in Haarlem en Zandvoort veel schade veroorzaakt. Vanwege de extreme weersomstandigheden en de veiligheid van onze medewerkers is onze dienstverlening gister aangepast. Hieronder lees je een update over de huidige stand van zaken.

Afvalinzameling

Vanwege de extreme weersomstandigheden is de afvalinzameling en reiniging in de ochtend gestaakt. Deze hebben we in de middag weer opgestart.

De reguliere afvalinzameling is weer opgestart in Haarlem en Zandvoort. We proberen de achterstand zoveel mogelijk in te halen door inzet van extra inzamelwagens.

Is je straat door stormschade niet toegankelijk? Dan vragen we je jouw container de volgende ophaaldatum opnieuw aan te bieden. Kijk voor de eerstvolgende ophaaldatum in de afvalkalender.

Opruimwerkzaamheden bomen en takken

Grote aantallen bomen zijn omgewaaid en op veel plekken liggen er losgewaaide takken. We zijn met man en macht bezig met het opruimen en het vrij maken van wegen en paden. Let op: ook na de storm is er een risico op vallende takken die tijdens de storm los zijn komen te zitten. Met name in parken kunnen onveilige situaties ontstaan. We adviseren daarom die voorlopig te vermijden. Bel bij acuut gevaar met het landelijke alarmnummer: 112.

Spaarnelanden is hard aan de slag met opruimwerkzaamheden, waarbij de prioriteit ligt bij het  begaanbaar maken van hoofdwegen en paden. Omgewaaide bomen en losgewaaide takken worden door Spaarnelanden verwijderd. De werkzaamheden duren naar verwachting minimaal een aantal dagen.

Zie je loshangende takken in bomen die mogelijk gevaar vormen? Meld het bij Gemeente Haarlem, Gemeente Zandvoort of bel telefoonnummer: 14023.