Risico op botulisme door stijgende temperaturen

Geplaatst op: 12 juli 2022
Wat is botulisme?

Botulisme is een ernstige ziekte die vooral voorkomt bij vogels en vissen. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en komt met name ’s zomers voor in stilstaand, ondiep water met een temperatuur boven de 20 graden. Botulisme veroorzaakt verlammingsverschijnselen en leidt vaak tot sterfte bij vogels en vissen. Vogels en vissen met botulisme herken je aan hun traagheid. Ze leggen korte afstanden af en bewegen amper.

Let op! Ondanks dat botulisme bij mensen bijna niet voorkomt, is besmetting wel mogelijk door contact met zieke dieren.

Melden

Spot je dode of zieke vogels/vissen in het water? Neem contact op met Spaarnelanden. Bel 023 – 751 72 00 of mail naar: info@spaarnelanden.nl

Wat doet Spaarnelanden?
  • Dode dieren worden, binnen 24 uur na melding, door ons verwijderd.
  • Zieke dieren worden door het Vogelhospitaal Haarlem opgehaald.
  • Als er drie of meer dieren op één locatie ziek of dood zijn, overlegt Spaarnelanden met specialisten of een uitgebreider onderzoek nodig is.v
  • Is er een uitbraak van botulisme? Spaarnelanden blijft de locatie controleren, net zolang totdat er geen sprake meer is van sterfte.
  • Spaarnelanden plaatst waarschuwingsborden op locatie en waarschuwt de omgeving via de website en social media.
Voorkom verspreiding

Voorkom verspreiding van botulisme met deze tips:

  • Raak dode of zieke vogels/vissen niet aan.
  • Voer geen watervogels (o.a. eenden) bij warm weer. Botulisme is zeer besmettelijk en verspreidt zich snel als vogels dicht bij elkaar komen.
  • Gooi geen voedsel in het water. Voedsel neemt zuurstof op, waardoor het water zuurstofarmer wordt. De bacterie die botulisme veroorzaakt, plant zich juist weer sneller voort in zuurstofarm water.