Zelfde look, minder afval: proef met duurzame banken

Geplaatst op: 1 januari 2023

Spaarnelanden, Spaarne Werkt en MeltUp hebben de handen ineengeslagen om ons afval een tweede leven te geven. Samen vervaardigden zij bankjes voor de openbare ruimte van plastic afval.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

Het gaat om een proef waar­in we de nieu­we bank­jes in de prak­tijk tes­ten. Er staan nu op meer­de­re loca­ties bank­jes die zijn ver­vaar­digd uit ver­schil­len­de mate­ri­a­len. Een bak­je aan de bou­le­vard in Zandvoort is gemaakt van afge­dank­te tuin­stoe­len. In de Kruis­straat staat een ‘plan­ten­bank­je’ (link) gemaakt van oude tuin­stoe­len. In de komen­de peri­o­de vol­gen er meer bank­jes van ande­re materialen.

De bank­jes zien er niet alleen goed uit, maar hel­pen ons ook om afval­pro­ble­men aan te pak­ken. Wij nodi­gen ieder­een uit om de nieu­we bank­jes uit te pro­be­ren en de erva­rin­gen met ons te delen.