Gladheidbestrijding in Haarlem en Zandvoort

Geplaatst op: 17 januari 2023

De komende dagen wordt het weer glad. Hoe werkt het eigenlijk met de gladheidbestrijding in Haarlem en Zandvoort? Wat doet Spaarnelanden en wat kun je als bewoner zelf doen?

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

Hoe werkt het?

Tus­sen novem­ber en april let Spaarnelanden extra goed op moge­lij­ke glad­heid, en wor­den de weer­voor­spel­lin­gen 24/7 in de gaten gehou­den. Spaarnelanden strooit vol­gens een vast­ge­steld glad­heids­be­strij­dings­plan in de gemeen­tes Haarlem en Zandvoort. Belang­rij­ke hoofd­we­gen en fiets­pa­den wor­den altijd gestrooid. Deze vas­te strooi­rou­tes zijn te vin­den op spaarnelanden.nl/glad. Ook gestrooi­de wegen kun­nen nog steeds glad zijn, het duurt vaak even voor­dat het zout is ingereden.

Wat kun­nen bewo­ners zelf doen?

Omdat Spaarnelanden vol­gens het glad­heid­be­strij­dings­plan strooit, kan er niet over­al (met­een) gestrooid wor­den. Bewo­ners van stra­ten waar (nog) niet is gestrooid, kun­nen zelf of met de buren aan de slag om de straat en stoep sneeuw­vrij en vei­lig te maken.

Tips

  • Schuif of veeg eerst de vers geval­len sneeuw zoveel moge­lijk weg van de stoep of opgang.
  • Strooi zout op plek­ken waar veel men­sen lopen of rijden.
  • Help buren een hand­je met het sneeuw­vrij maken van hun doorgang.
  • Strooi zand op glad­de plek­ken waar wei­nig men­sen lopen of rijden.
  • Strooi even­tu­eel al zout? voor­dat het glad is.

Gra­tis strooi­zout ophalen

Bij Spaarnelanden kun­nen bewo­ners van Haarlem en Zandvoort gra­tis strooi­zout opha­len. Neem zelf een emmer of plas­tic zak én schep mee.  Het zout is beschik­baar op deze locaties:

  • Milieuplein Haarlem (Inge­ni­eur Lely­weg 51)
  • Spaarnelanden loca­tie Zandvoort ( Kamer­lingh Onness­traat 20)

Ook bij moei­lijk bereik­ba­re en belang­rij­ke loca­ties in Zandvoort, zoals trap­pen, basis­scho­len, bejaar­den­te­hui­zen en ook bij de Red­dings­bri­ga­de is strooi­zout beschikbaar.