Doe ook mee aan de Week Zonder Afval

Jaar­lijks gooi­en we per per­soon gemid­deld zo’n 400 kilo aan afval weg. Daar­van leve­ren we al een groot deel geschei­den in, zodat het gere­cy­cled wordt. Het is nog veel beter om de berg afval te ver­klei­nen. Met een paar sim­pe­le tips heb je met gemak een lege­re vuil­nis­zak! Spaarnelanden helpt graag mee om afval te ver­min­de­ren en vraagt daar­om aan­dacht voor deze week. In de lan­de­lij­ke Week Zonder Afval, van 31 mei t/m 6 juni, geven we tips om min­der weg te gooien.

Doe jij ook mee?

Kijk voor meer tips en inspi­ra­tie op weekzonderafval.nl. Daar kun je je aan­mel­den om elke dag een tip te ont­van­gen én vind je tijdens de cam­pag­ne­week ver­schil­len­de inte­res­san­te podcasts.