In strijd tegen iepziekte verwijdert Spaarnelanden ook zieke iepen uit particuliere tuinen

Datum: 29 juni 2021

In Haarlem staan veel monumentale iepen. De iepziekte komt de laatste jaren ook hier steeds meer voor. De gemeente Haarlem doet alles om de bomen te beschermen en te redden. Een van de maatregelen om is het zo snel mogelijk kappen en veilig afvoeren van zieke iepen. Nieuw is dat particulieren nu kosteloos hun zieke iep kunnen laten kappen en afvoeren door Spaarnelanden. Dit besluit volgt op een aangenomen motie van de SP.

Melden van zieke iep

In de strijd tegen de iepziekte hebben we iedereen nodig. Particulieren die vermoeden dat een boom in hun tuin het slachtoffer is van de iepziekte, kunnen dit melden op haarlem.nl/melding-doen. Een boomdeskundige komt dan naar de boom kijken. Als de boom inderdaad ziek is, kan de eigenaar de besmette boom door Spaarnelanden laten kappen en afvoeren. 

Inenten

Om de iepen te beschermen zijn er verschillende maatregelen genomen. De afgelopen weken zijn de meest kwetsbare iepen op de gemeentegrond ingeënt, zodat ze minder gevoelig zijn voor iepziekte. Iepen die toch ziek zijn worden zo snel mogelijk gekapt en afgevoerd.

Wortelschermen

Naast het vaccineren is er vorig jaar ook getest met wortelschermen. De wortelschermen in de grond voorkomen dat de wortels van iepen elkaar raken en zo de schimmel doorgeven die iepziekte veroorzaakt. 

Feromoonvallen

Tenslotte zijn dit jaar feromoonvallen geplaatst. Deze vallen zijn bedoeld om de iepenspintkever mee te vangen. Om de paar maanden worden deze vallen opgehaald om de kevers te tellen en geven zo een goed inzicht in de iepenspintkeverpopulatie. Met deze gegevens wordt onderzocht wat het effect is van de maatregelen.

Iepziekte

Meer informatie over de iepziekte is hier te vinden.