Openingstijden en afvalinzameling tijdens feestdagen - Zandvoort

Datum: 11 december 2020

Tijdens de feestdagen geldt in gemeente Zandvoort een gewijzigde inzameling voor huishoudelijk afval. In dit bericht vindt u ook informatie over de inzameldagen vanaf januari 2021.

Gft en etensresten

Op eerste kerstdag, vrijdag 25 december, haalt Spaarnelanden geen gft-afval op. De groene rolcontainers voor gft en etensresten worden alsnog geleegd op tweede kerstdag (zaterdag 26 december). 

 

Duocontainer: papier en plastic, blik en drinkpakken

Duocontainers worden op 25 december en 1 januari niet geleegd. Deze inzameling wordt ingehaald op zaterdag 26 december en op zaterdag 2 januari. 
 

Grijze rolcontainers

Grijze rolcontainers worden op 25 december en 1 januari niet geleegd. Deze containers legen we voor beide data alsnog op zaterdag 2 januari. 

Deze data vindt u terug in de digitale afvalwijzer en de afvalwijzer app.
 

Afspraak grof huishoudelijk afval en Milieuplein 

In Zandvoort wordt op woensdag 30 december gewoon grof huishoudelijk afval ingezameld. Het Milieuplein Haarlem is gesloten op vrijdag 25 en zaterdag 26 december en locatie Zandvoort-Remise is gesloten op vrijdag 25 december. Op zondag 27 december is het Milieuplein Haarlem geopend van 10.30 – 16.30 uur. Op 1 januari 2021 zijn het Milieuplein in Haarlem en locatie Zandvoort-Remise ook gesloten. Op 2 januari kunnen inwoners weer terecht met grof huishoudelijk afval op het Milieuplein in Haarlem en op 4 januari weer op de locatie Zandvoort-Remise.
 

Ondergrondse restafval containers tijdens de kerstperiode

Bewoners die gebruik maken van een ondergrondse restafvalcontainer kunnen dit tijdens de kerstperiode gewoon blijven doen. Ondergrondse containers worden tijdens de feestdagen wel geleegd.
 

Containers tijdens oud & nieuw

In Zandvoort zijn van donderdagochtend 31 december 2020 tot en met vrijdagochtend 1 januari 2021 de bovengrondse containers voor papier, textiel en plastic, blik en drinkpakken afgesloten. Het afval in deze containers is brandbaar. Door ze af te sluiten wordt brand en schade door vuurwerk voorkomen. Ook zijn van donderdagmiddag 31 december 2020 tot en met vrijdagochtend 1 januari de zelfpersende afvalbakken in het centrum, bij het station en op de boulevard afgesloten. Op diverse locaties worden daarom tijdelijk rolemmers op een standaard geplaatst. Inwoners kunnen hierin hun ‘kleine’ afval rond de jaarwisseling kwijt.
 

Inzameldagen afval in 2021 

In Zandvoort worden de rolcontainers voor restafval en de duocontainers die in de oneven weken geleegd worden, twee weken achter elkaar geleegd in week 53 en in week 1. Voor de duocontainers die in de even weken geleegd worden, vindt de inzameling een week later plaats dan normaal in week 52 en in week 2. Zo legen we ook in 2021 in de oneven weken de rolcontainers voor restafval en in de even weken de gft-containers. Het inzamelschema van de duocontainers blijft eveneens ongewijzigd.

In de digitale afvalwijzer kunt u de inzamelweken bekijken. Via Google Play of App Store is de Afvalwijzer Spaarnelanden ook als app op uw telefoon te downloaden.
 

Openingstijden receptie

De receptie is i.v.m. corona enkel telefonisch bereikbaar via 023 - 75 17 200, op werkdagen van 8.00 uur tot 16.30 uur. Op donderdag 24 en donderdag 31 december sluit de receptie om 16.00 uur en op vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari is de receptie gesloten.