Minder maaien voor een grotere natuurwaarde

Datum: 24 juni 2020

Om de natuur meer de ruimte te geven is besloten om in het voorjaar het gras minder vaak te maaien op een groot aantal stukken in de gemeente Haarlem. Het collegebesluit is terug te vinden op de website van Gemeente Haarlem. Door minder te maaien kunnen andere plantensoorten groeien en bloeien, waar weer vlinders, bijen, andere insecten en uiteindelijk ook de vogels van profiteren. De gemeente Haarlem werkt samen met Spaarnelanden aan de omvorming van het groen. Doel is het streven naar meer diversiteit in het groen met een grotere natuurwaarde.

Het collegebesluit 'omvorming maaibeheer' vindt u hier.


Minder maaien

In 2019 is Spaarnelanden al begonnen met het minder maaien als proef. Afgelopen jaar is ongeveer 30% van de gazons in Haarlem 4 weken later dan normaal gemaaid. In 2020 zal dit ongeveer 50% van de gazons zijn. Daarnaast zullen deze andere delen gelijk worden omgevormd naar een ‘natuurlijk beheer’. Dit betekent dat er maar 2 keer per maaiseizoen wordt gemaaid (eind juni en rond half september). Deze periodes zijn wel afhankelijk van het weer en de ontwikkeling van het gras.
 

Ontwikkeling tot bloemrijk gras

Door het gras minder vaak te maaien en het maaisel af te voeren, kan heel geleidelijk de natuur zich gaan ontwikkelen naar meer bloemrijk langgras. Dit is wel een geleidelijk proces. In eerste instantie start de omvorming met het licht loshalen van de bovenlaag van het grasveld, dus alleen bij de gazons die gaan veranderen. Een aantal van deze om te vormen gazons zullen na bewerking pleksgewijs worden ingezaaid met een weidebloemenmengsel. Vervolgens laat Spaarnelanden het gras groeien en wordt het nog 2 keer per jaar gemaaid.
 

Meer variatie

Tijdens dit veranderingsproces gaan er langzaam andere plantensoorten groeien. Door het minder vaak maaien van een groot aantal gazons zal er meer variatie ontstaan, dit is weer goed voor de ontwikkeling van de natuur. En omdat er nu al een groot deel van de gazonnen — voornamelijk op industrieterreinen — zo wordt beheerd, zullen er weer verschillende stadia ontstaan in de ontwikkeling van de graslocaties naar bloemrijk gras.
 

Kaart

Op https://bit.ly/Maaibeleid_Haarlem staat een kaart met de gebieden die voortaan ecologisch gemaaid worden. Er zijn echter ook locaties waar wordt gemaaid door aannemers in opdracht van anderen dan de gemeente Haarlem, zoals Provincie, Rijnland en Recreatieschap en dat gaat helaas nog niet altijd goed. Merkt u op dat er in ÊÊn van deze gebieden niet gemaaid wordt volgens het ecologische maaibeleid dan kunt u dit melden bij gemeente Haarlem (stadsecoloog) .
 

Vragen

Op https://bit.ly/Maaibeleid_Haarlem staan onderaan op de pagina een lijst met veelgestelde vragen. Voor overige vragen kunnen inwoners terecht bij de stadsecoloog van Haarlem, Sjoerd Andela, te bereiken via sandela@haarlem.nl.