Start afvalscheidingscampagne Zandvoort ‘Elke kilo telt’

Datum: 16 juni 2020
Deze week start de afvalscheidingscampagne ‘Elke kilo telt’ van de gemeente Zandvoort en Spaarnelanden. De campagne ondersteunt de invoering van het Duurzaam Afval Beheer plan om de afvalinzameling te verduurzamen. De doelstelling is om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen van 260 kilo naar 155 kilo per jaar. Met deze campagne willen de gemeente en Spaarnelanden nog meer inwoners stimuleren hun afval te gaan scheiden om zo de hoeveelheid restafval te verminderen. Want elke kilo telt.
 
Eind juni ontvangen circa 4.500 woningen met een voor- en/of achtertuin en een achterom een duocontainer. Dit is een rolcontainer met twee aparte vakken: een vak voor papier en karton en een vak voor plastic, blik en drinkpakken. Daarnaast plaatst Spaarnelanden vanaf dit najaar (oktober 2020 t/m januari 2021) voor woningen die geen duocontainer ontvangen extra verzamelcontainers op straat zodat ook deze inwoners hun afvalstromen dichtbij huis gescheiden kunnen aanbieden. Bewoners van een hoogbouwwoning zoals een flat of appartement die gebruik maakten van een container in het pand gaan ook gebruikmaken van deze verzamelcontainers.
 

Locaties verzamelcontainers

Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om inloopbijeenkomsten te organiseren. Er is gekozen voor een online kaart op www.wijscheidenafval.nl te plaatsen om inwoners te betrekken bij het bepalen van de locaties van de nieuwe verzamelcontainers. Via deze online kaart konden inwoners en ondernemers de conceptlocaties bekijken en erop reageren. In eerste instantie was het mogelijk tot en met 30 mei te reageren. Gezien de vele reacties is deze termijn verlengd tot 3 juli. Inwoners die gereageerd hebben ontvangen een reactie. 
Vervolgens kunnen de locaties aan de hand van de reacties nog iets wijzigen. Daarna worden de definitieve locaties ingetekend en gepubliceerd op www.overheid.nl.
Van oktober 2020 tot en met januari 2021 worden vervolgens de nieuwe verzamelcontainers geplaatst. Circa een week voor plaatsing ontvangen inwoners die gebruik gaan maken van de containers en die in de buurt ervan wonen een brief van Spaarnelanden met meer informatie.
 
Voor meer informatie kijk op: www.zandvoort.nl/ www.wijscheidenafval.nl