Biobased voetgangersbewegwijzering in Zandvoort

Datum: 19 september 2019

Op woensdag 18 september jl. onthulden wethouder Ellen Verheij-de Haas samen met ondernemer Peter Tromp en bewoner Ben Zonneveld de nieuwe biobased voetgangersbewegwijzering in de gemeente Zandvoort.

De voetgangersbewegwijzering in Zandvoort liet al enige tijd te wensen over. Er is in de loop der jaren een wildgroei aan (toeristische) voetgangersbewegwijzering ontstaan, waarbij verschillende kleuren en formaten zijn gebruikt. Dat geeft niet alleen een rommelige indruk, maar werkt ook verwarrend voor bewoners en bezoekers en draagt niet bij aan de gewenste uitstraling van Zandvoort. 
 

Biobased materialen

In samenspraak met vertegenwoordigers van Ondernemers Belangen Zandvoort (OBZ) is daarom besloten om in geheel Zandvoort nieuwe, uniforme voetgangersbewegwijzering aan te leggen. Aanvullend verzoek van de gemeente daarbij was om te onderzoeken of er (deels) met biobased materialen zou kunnen worden gewerkt. Bij biobased materialen gaat het om plantaardige-, hergebruikte- en restmaterialen, die lokaal en regionaal voorhanden zijn. 

Voorloper

Spaarnelanden, die in opdracht van de gemeente de werkzaamheden heeft uitgevoerd, heeft samen met de firma Via van Dalen het voortouw genomen een proef te houden met biobased
materialen. In Nederland staat de toepassing van biobased materialen nog in de kinderschoenen en door middel van deze proef wil Spaarnelanden onderzoeken of het materiaal ook bestendig is tegen het specifieke kustklimaat in Zandvoort. De biobased materialen zijn op 4 locaties verspreid door Zandvoort toegepast. 

Circulair

Het basismateriaal is circulair en afkomstig uit de voedingsmiddelenindustrie. De ‘keten’ die het biobased materiaal doormaakt (van grondbewerking, zaaien, oogsten, transport, bewerking en verwerking) levert als basismateriaal een 100% circulaire korrel op. Als de pilot succesvol blijkt, dan zullen er wellicht nog vele projecten in Nederland volgen. Door de introductie van biobased bewegwijzering zijn steden in staat om op een laagdrempelige en betaalbare manier bij te dragen aan de internationale en nationale duurzaamheid (of circulariteit) doelstellingen.