Nieuwe nesten eikenprocessierups

Datum: 03 juli 2019

Ook in Haarlem worden nieuwe nesten aangetroffen van de eikenprocessierups. Dat komt niet onverwacht. Het is bekend dat de eikenprocessierups explosief oprukt in het hele land en vorig jaar is de rups al aangetroffen in Haarlem.

Ook draagt Spaarnelanden jaarlijks zorg voor het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van de rups bij eiken in de openbare ruimte. Uit deze onderzoeken blijkt dat de aanwezigheid van de eikenprocessierups toeneemt. 

Verwijderen nesten

Bij het aantreffen van een nest markeert Spaarnelanden de boom zo snel mogelijk met een lint met daarop ‘eikenprocessierups’, zodat inwoners zijn gewaarschuwd. Nesten op locaties die voor ernstige overlast kunnen zorgen worden zo snel mogelijk weggehaald. 

Gezondheidsklachten door de rups

De brandharen van de eikenprocessierups kunnen voor mensen erg vervelend zijn. De pijlvormige haartjes hebben kleine weerhaakjes die de oppervlakkige lagen van de huid, ogen en bovenste luchtwegen kunnen binnendringen. Daarbij komen stoffen vrij die reacties oproepen die lijken op allergische reacties. De klachten kunnen bestaan uit jeuk en huiduitslag, ademnood en zware oogirritaties. Ze kunnen worden veroorzaakt door brandharen die direct in contact komen met de huid, maar ook door brandharen die met de wind zijn meegevoerd. In het algemeen verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot weken. Het is belangrijk dat men een nest te allen tijde met rust laat en de directe omgeving van een nest zoveel mogelijk vermijdt.

Melden eikenprocessierups

Komt u langs een gemeentelijke weg een eik tegen met de eikenprocessierups? Laat het nest met rust en meld dit bij de gemeente Haarlem. Dit kan via de website van de gemeente Haarlem of telefoonnummer 14 023. 
Kijk hier voor meer informatie over eikenprocessierups.

Dit artikel delen? Gebruik de onderstaande iconen: