Controle kastanjebloedingsziekte en iepziekte van start

Datum: 18 juni 2019

Controle kastanjebloedingsziekte en iepziekte van start

In opdracht van de gemeente Haarlem start Spaarnelanden binnenkort met het controleren van bomen op iepziekte en kastanjebloedingsziekte. Spaarnelanden verwijdert zieke bomen, die in de openbare ruimte staan, zo snel mogelijk om verspreiding te voorkomen.

Zieke boom? Meld het!

Als inwoner kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van de iepziekte en kastanjebloedingsziekte. Heeft u het vermoeden dat een boom iep- of kastanjebloedingsziekte heeft? Meld dit dan bij Spaarnelanden via 023-7517200 of info@spaarnelanden.nl.

Bij een melding stuurt Spaarnelanden een bomenspecialist langs om te inspecteren of er inderdaad sprake is van ziekte. Wanneer dit het geval is, markeert de bomenspecialist de boom met een blauwe stip en wordt de boom verwijderd. Dit geldt alleen voor bomen in de openbare ruimte. Inwoners of bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het (laten) verwijderen van een zieke boom als deze op eigen terrein staat.

Hoe te herkennen?

Een aangetaste iep vertoont te vroeg herfstkleuren. Het blad verkleurt naar geel tot bruin en valt af. Het begint met één tak, maar kan zich in een paar weken verspreiden over de gehele kroon. Kenmerkend voor een zieke iep zijn de kale takken met nog één of twee verdorde blaadjes aan de uiteinden.

De stam van een zieke kastanjeboom vertoont roestbruine vlekken waaruit druppels oranjerode stroperige vloeistof komt. In de loop van het groeiseizoen stopt de vochtontwikkeling en drogen de vlekken in tot donkere korsten. Op die plekken is de bast dan vaak afgestorven. De kroon van de kastanje vertoont kale takken en de bladeren zijn vaak kleiner dan normaal en verkleurd.

Meer informatie

De controleperiode voor iepen loopt van juni tot en met september. Meldingen die buiten deze controleperiode binnenkomen, worden ook altijd nagelopen. Spaarnelanden controleert kastanjes in de maand september. Meer informatie over de kastanjebloedingsziekte en iepziekte is te vinden op de website van Spaarnelanden: www.spaarnelanden.nl/bomen.