Parkeren voor bewoners in autoluwe binnenstad

Datum: 05 juni 2019

Vanaf 1 juli wordt een groter deel van de Haarlemse binnenstad autoluw. In het gebied mag dan ook niet meer worden geparkeerd. Bewoners ontvangen deze week een brief waarin ze worden geinfomeerd over de verschillende parkeeralternatieven voor de binnenstad.

Een voordeliger parkeergarageabonnement

Er komen voor bewoners in parkeerzone B extra parkeergarageabonnementen beschikbaar tegen een lager tarief. Deze abonnementen kunnen worden aangevraagd voor de parkeergarages Station, Houtplein, De Kamp, Cronjรฉ en de Dreef. Voorwaarde voor deze abonnementen is dat bewoners afzien van een parkeervergunning voor parkeren op straat. Deze wordt automatisch opgezegd wanneer het abonnement wordt verstrekt.

De gemeente zorgt voor een instapabonnement met een starttarief van 20 euro per maand. Dit geldt voor 2019 en 2020. Het tarief loopt in vijf jaar op tot maximaal 50 euro per maand. Dat is exclusief de jaarlijkse indexatie. Het standaard tarief voor een parkeerabonnement is 118,70 euro per maand voor niet binnenstadbewoners.

Meer informatie en aanvragen

Meer informatie over de bewonersabonnementen is te vinden in deze folder.

Een bewonersabonnement aanvragen kan via de website van Spaarnelanden: www.spaarnelanden.nl/inwoners/parkeren/openbare-parkeergarages