Duocontainer mogelijk later geleegd op inzameldag

Datum: 07 februari 2019
Op dit moment hebben ruim 22.000 Haarlemse huishoudens een duocontainer. De komende drie maanden volgen de laatste 8.000 huishoudens. Om de duocontainers te kunnen legen, komt er een nieuwe inzamelwagen. De levering van deze inzamelwagen heeft onverwacht een paar weken vertraging opgelopen. Daardoor kan het de komende weken voorkomen dat de duocontainer op de inzameldag later dan gebruikelijk wordt geleegd.

Totdat de nieuwe inzamelwagen voor duocontainers in gebruik wordt genomen, leegt Spaarnelanden de duocontainers met de huidige inzamelwagens. Het kan daardoor voorkomen dat de chauffeurs langer doorwerken om alle duocontainers te kunnen legen.

Inwoners van Haarlem kunnen er op rekenen dat hun duocontainer op de inzameldag uiterlijk om 20.00 uur ’s avonds is geleegd.