Verhoging prijzen bedrijfsafval

Datum: 05 december 2018

Met ingang van 1 januari 2019 verhoogt Spaarnelanden haar tarieven voor de inzameling van bedrijfsafval.

De aanhoudende economische groei, met als gevolg een toenemend aanbod van afvalstromen, zorgt ervoor dat Spaarnelanden te maken heeft met aanhoudende prijsstijgingen vanuit de markt. Ook hebben cao-ontwikkelingen in onze branche en in het beroepsgoederenvervoer loonstijgingen tot gevolg gehad. En vanaf 1 januari 2019 gaat de afvalstoffenbelasting fors omhoog van € 13,21 naar € 32,12 per ton. Dit is het gevolg van een besluit van de regering met betrekking tot het belastingplan voor 2019. 
 
Bovengenoemde ontwikkelingen zijn voor Spaarnelanden aanleiding om de tarieven voor het inzamelen van bedrijfsafval na ruim vier jaar aan te passen. Per 1 januari aanstaande worden de tarieven voor het inzamelen van bedrijfsafval met 5% geïndexeerd. Daarnaast is, door de verhoging van de afvalstoffenbelasting op het verbranden en storten van afval, een extra indexatie van 4% doorgevoerd op de inzameling en aanlevering van afvalstoffen waarop deze maatregel van toepassing is.
 
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop per mail via verkoop@spaarnelanden.nl of telefonisch via 023 - 75 17 265.