Haarlem zorgt voor meer natuur in de stad

Datum: 26 november 2018

2018 is een succesvol jaar geweest voor planten en dieren in Haarlem. De gemeente heeft, samen met Spaarnelanden en Landschap Noord-Holland hard gewerkt aan verbetering van het openbaar groen en de terugkeer van bijzondere planten en dieren.

En met succes, in een aantal gebieden zijn bijzondere dier- en plant soorten echt teruggekeerd. En er is nog veel meer in de stad gebeurd, zoals de aanleg van 20 eendentrappen, de plaatsing van een vossenraster en het inzaaien van maar liefst drie kilometer aan bermen met bloemzaad en bollen.

Bijzondere planten bloeien weer

De bloemen en de bollen die afgelopen voorjaar zijn ingezaaid zorgden in het vroege voorjaar al voor een palet aan prachtige kleuren en voedsel voor insecten en bijen. In de Haarlemse stadsparken zijn ijsvogelwanden aangelegd, poelen gegraven voor kikkers en padden, heesters geplant en is overtollig riet weggehaald. In het Reinaldapark is een flink stuk berm ingezaaid. Bijzondere planten, sommige beschermd, zoals korenbloem, gele ganzenbloem, bolderik, knoopkruid en grote ratelaar bloeien daar weer. Begin oktober waren bijen, zweefvliegen en dagvlinders nog heel druk bezig met het vinden van voedsel. Ook vogels zoals putters, houtduiven, kauwtjes en zelfs een fazant weten de bloeiende berm in het park goed te vinden. 

Vossenrasters zorgen voor recordaantal broedende kluten

Om de laatste weidevogels, die in de Hekslootpolder broeden, te beschermen tegen vossen, zijn samen met vrijwilligers speciale vossenrasters geplaatst. En met succes, grutto-, kievit- en tureluurjongen zijn dit voorjaar uitgevlogen. Op de klutenplas zijn zelfs nog nooit zoveel broedende kluten waargenomen.


Broedplek bij Meerwijkplas en grootste insectenwand van Nederland

Bij de Meerwijkplas wordt samen met vrijwilligers een broedplek voor de bijzondere roerdomp in stand gehouden. Er komen kleine waterpartijen met eilandjes, struiken worden weggehaald, poelen uitgegraven en er zijn plannen om hier de grootste insectenwand van Nederland te maken voor bijzondere bijen en insecten. Ook wil de gemeente kleine pony’s rond het meer laten grazen, dieren die honden gewend zijn, zodat hondenbezitters gewoon bij de plas kunnen blijven komen.

Informatie voor Haarlemmers

Om Haarlemmers te informeren over deze activiteiten in hun stad is www.natuurinjestad.nl in het leven geroepen. Daarop staan de initiatieven die gemeente Haarlem met Spaarnelanden en Landschap Noord-Holland neemt om de natuur in Haarlem te bevorderen. Er wordt ook gewerkt met informatieborden. Bij de oevers van de Delft bijvoorbeeld. Bij deze locatie, die de afgelopen jaren natuurvriendelijk is ingericht, staat een informatiebord over de geschiedenis van de plek en de soorten planten en dieren die je langs de oever ziet.