Constatering botulisme Charta 77-Vaart

Datum: 03 augustus 2018

Er is botulisme geconstateerd bij drie dode eenden uit de Chartavaart 77-Vaart, Dietrich Bonhoefferstraat en Corrie ten Boomstraat. Het gaat hier om botulisme type C; dit type is in regel onschadelijk voor mensen. Spaarnelanden heeft de dode eenden opgeruimd en waarschuwingsborden geplaatst.

De komende dagen blijft Spaarnelanden op de genoemde locaties controleren op dode of verlamde dieren. Als u dode of verlamde watervogels of vissen ziet, kunt u dat melden bij Spaarnelanden via tel. 023-75 17 200 (tijdens kantooruren) of per mail via info@spaarnelanden.nl. In het weekend kan contact worden opgenomen met de meldkamer van de afdeling Handhaving van de gemeente Haarlem, tel. 023-511 4950.

Advies

Het advies is om dode dieren niet zelf op te ruimen of ermee in contact te komen. Ook contact met het water wordt afgeraden (zwemmen, spelen). Bij de Chartavaart 77-Vaart, Dietrich Bonhoefferstraat en Corrie ten Boomstraat zijn waarschuwingsborden geplaatst.

Wat is botulisme?

Botulisme is een ziekte die voorkomt bij vissen en watervogels en die veroorzaakt wordt door de botulismebacterie die leeft in warm water met een tekort aan zuurstof. Bij langdurige warmte is er kans op botulisme, vooral in ondiep water zonder waterplanten. De temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20° Celsius, waardoor de botulismebacterie actief wordt. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn een bron van besmetting.