Weidevogels Hekslootpolder broeden veilig door uniek hekwerk

Datum: 23 april 2018

Om vossen in de Haarlemse Hekslootpolder te weren, zijn onlangs bijzondere vossenrasters geplaatst. Het gaat om een pilot waarbij een voor Nederland uniek hekwerksysteem wordt gebruikt.

De vossenrasters krijgen stroom via een zonne-energiesysteem en zijn bedoeld voor de bescherming van broedende weidevogels.

De rasters zijn anderhalve meter hoog, staan onder spanning en worden als een omheining rondom drie percelen geplaatst. Vrijwilligers checken wekelijks hoe het met de weidevogels gaat en of de rasters nog goed werken. In Duitsland zijn de rasters in gebruik om wolven te weren en de ervaringen daar zijn positief. Weidevogelbeschermers in Nederland volgen de pilot in de Hekslootpolder met grote belangstelling.

Krachten gebundeld

De Hekslootpolder is de laatste plek binnen de gemeentegrenzen van Haarlem waar nog op enige schaal weidevogels broeden. Gemeente Haarlem, Spaarnelanden, diverse vrijwilligersgroepen, agrariërs en Landschap Noord-Holland hebben de krachten gebundeld en zetten samen alles op alles om dat zo te houden en meer weidevogels voor het gebied te interesseren.

Daarvoor zijn, naast een vossenraster, ook al andere maatregelen genomen. Zo is er een watertje aangelegd in de polder, plas/dras genoemd, waar weidevogelkuikens genoeg insecten vinden om te eten en groot te worden. Boeren in de omgeving stellen maaiwerkzaamheden uit tot het moment dat de kuikens het nest verlaten en verschillende vrijwilligersgroepen houden de nesten en opgroeiende kuikens scherp in de gaten.

Eerste weidevogels gearriveerd

Op dit moment is het broedseizoen in volle gang. De eerste kieviten, tureluurs en grutto’s zijn al binnen de omheiningen waargenomen. Met spanning wacht iedereen af of de weidevogelkuikens veilig groot worden in de Hekslootpolder en uitvliegen.