Verwijderen bomen van Haarlemse vastgoedterreinen

Datum: 09 maart 2018

In opdracht van de gemeente Haarlem start Spaarnelanden op dinsdag 13 maart 2018 met de kap van 125 bomen en 22 stobben (boomstronken). Het gaat om bomen die op diverse vastgoedterreinen staan in Haarlem. 

De werkzaamheden starten in Haarlem Noord op het terrein van de Haarlemse Volkstuindersvereniging Zonder Werken Niets (ZWN). Op het terrein worden 24 bomen verwijderd. Dit neemt ongeveer 5 werkdagen in beslag. Spaarnelanden streeft ernaar om het verwijderen van alle bomen en stobben eind april af te ronden. Werkzaamheden worden uitgevoerd door de Nationale Bomenbank B.V. uit Bleskensgraaf.

Voorbereiding

Voordat de opdrachtnemer start met de werkzaamheden, vindt een flora- en faunacontrole plaats. Dit houdt in dat een zorgvuldige en verkennende natuurinventarisatie wordt verricht. De controleur spoort (mogelijke) rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten op.

Voor het verwijderen van bomen met een stamdiameter groter dan 20 cm, gemeten op een hoogte van 1 meter 30 vanaf het maaiveld, heeft Spaarnelanden een kapvergunning aangevraagd. De kapvergunning is hiervoor verleend. 

Wanneer de gebruikersgegevens van een terrein bekend zijn, wordt voor aanvang van de werkzaamheden contact gezocht en wordt de gebruiker ge├»nformeerd.

Nieuw beheer bomen op vastgoed terreinen

Spaarnelanden heeft eind december 2017 ruim 3.000 bomen op vastgoedterreinen in beheer gekregen. De bomen staan op open en afgesloten terreinen door heel Haarlem heen. Het gaat hierbij voornamelijk om terreinen bij volkstuincomplexen, scholen en bedrijven.

In 2017 zijn de bomen in opdracht van Spaarnelanden ge├»nventariseerd. Deze inventarisatie bestond uit een boomveiligheidscontrole en een opname van de onderhoudstoestand. Uit inventarisatie bleek dat veel bomen onderhoud nodig hebben. Ook kwam naar voren dat er dode bomen en bomen in slechte conditie aanwezig zijn, die met voorrang verwijderd moeten worden. Dit zijn de 125 bomen die gekapt gaan worden. 
Overig vastgesteld onderhoud van de bomen (snoeien, nader onderzoek etc.) wordt in de loop van 2018 gestart.

Een deel van de locaties waar bomen gekapt worden staan in de onderstaande lijst. Daarnaast kunt u deze kaart raadplegen. Hier staan alle locaties op aangegeven.

• Korte Verspronckweg 7-9
• Terrein scouting/ Kinder dagverblijf Sterrenpad
• Terrein scouting Bim Bakenesser Wagenweg
• Terrein volkstuincomplex Nooit Rust aan de Randweg
• Terrein Nova Collega Zijlweg
• Terrein van Gilzenschool Daslookweg
• Terrein school Abel Tasmankade
• Terrein Zwemmerslaan (voormalig Nova College)
• Terrein slachthuis
• Terrein Volkstuinen ATV Ons buiten Boerhaavelaan
• Terrein van Voorthuizen school prof Eickmanlaan 1