Handen ineen voor actie Mooi Meerwijk

Datum: 05 december 2017

Woensdag 22 november jl. vond de actiedag Mooi Meerwijk plaats in de Pa van der Steurstraat, Rudolf Steinerstraat, Rousseaustraat en het Meerwijkdeel van de Bernadottelaan. Alle betrokken organisaties en inwoners werkten die ochtend samen om inwoners te informeren over de veranderingen in afval inzamelen, het belang van afval scheiden en het voorkomen van zwerfvuil. Want in een schone omgeving wonen en leven mensen prettiger.

Ombouwen containers

Vanaf maandag 20 november wordt in Meerwijk een deel van de ondergrondse restafvalcontainers omgebouwd naar containers voor papier en voor plastic, blik en drinkpakken (PBD). Ook komen er containers bij voor gft- en etensresten. Hierdoor kunnen mensen dichtbij hun woning afval gescheiden weggooien.

Voor de bewoners is deze verandering wennen. In de vier genoemde straten is meer dan gemiddeld sprake van zwerfvuil en het bijplaatsen van vuilniszakken naast containers. De veranderingen waren daarom aanleiding voor de gemeente, Spaarnelanden, het Buurtbedrijf, Dock, Pré Wonen, Elan Wonen, buurtvaders, buurtambassadeurs en de Al Ikhlaas school om de handen ineen te slaan en de actiedag Mooi Meerwijk te organiseren.


Actie Mooi Meerwijk

Op de actiedag is het Buurtbedrijf gestart met bladblazen in de vier straten. Het wijkteam van Spaarnelanden ruimde daarna alle bladeren op. De Groene Muggen kwamen langs en gingen samen met kinderen van de Al Ikhlaas school onder leiding van Dock zwerfvuil prikken. Er is een promotieteam aanwezig om vragen van bewoners te beantwoorden. De buurtvaders en buurtambassadeurs zijn met megafoon aanwezig om bewoners naar buiten te lokken. De afvalcoaches gaan samen met de Groene Muggen de galerijen langs om bij mensen aan te bellen en de veranderingen in de afvalinzameling uit te leggen.

Vlogger Jelle was bij de actiedag aanwezig en legde alles vast met zijn camera.