Afvalinzameling tijdens feestdagen

Datum: 05 december 2017

Tijdens de feestdagen geldt in de gemeente Haarlem een gewijzigde inzameling voor huishoudelijk afval. Ook worden verschillende afvalbakken afgesloten of weggehaald om vuurwerkschade te voorkomen.

Gft-afval

Op Eerste en Tweede Kerstdag, maandag 25 en dinsdag 26 december, haalt Spaarnelanden geen gft-afval op. Vanaf 27 december wordt gft-afval wel weer ingezameld. Ook op Nieuwjaarsdag, maandag 1 januari, zamelt Spaarnelanden geen gft-afval in.

Milieuplein en grofvuil

Tussen 26 en 30 december wordt geen grofvuil opgehaald. Op Eerste en Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het milieuplein aan de Ir. Lelyweg 51 gesloten. Vanaf woensdag 27 december is het Milieuplein weer geopend. Op 1 januari 2018 is het Milieuplein ook gesloten, op 2 januari kunnen inwoners weer terecht op het Milieuplein.

Ondergrondse restafvalcontainers

Bewoners die gebruik maken van een ondergrondse restafvalcontainer kunnen dit tijdens de kerstperiode gewoon blijven doen. Ondergrondse containers worden tijdens de feestdagen wel geleegd.

Papier, PBD en textiel afgesloten

Ondergrondse papier- en PBD-containers in Haarlem zijn vanaf 28 december tot 2 januari a.s. afgesloten, om brandschade door vuurwerk te voorkomen. Ondergrondse PBD-containers met een toegangspas zijn tijdens de feestdagen wel toegankelijk. Textielcontainers zijn vanaf 28 december tot 2 januari a.s. afgesloten.

Afvalbakken afgesloten

Spaarnelanden verwijdert meerdere groene prullenbakken en grijze afvalbakken in Haarlem vanaf 19 december a.s. Na 1 januari 2017 worden deze weer teruggeplaatst. De bakken worden verwijderd of afgesloten om vuurwerkschade te voorkomen. Een volledige lijst van de afgesloten afvalbakken is te vinden op www.spaarnelanden.nl/.